OM BUSINESS CENTER BORNHOLM

Business Center Bornholm – udvikling og vækst i erhvervslivet.

Om Business Center Bornholm

Business Center Bornholms overordnede mål er at styrke de bornholmske virksomheder, så de er kvalificeret til at klare både nutidens og fremtidens udfordringer.

Business Center Bornholm er indgangsportalen til virksomhedsvejledning og den lokale erhvervsservice på Bornholm. Her arbejder en række konsulenter der hver har sit speciale, og som sammen giver et godt vejledningstilbud til de bornholmske virksomheder.

Business Center Bornholm skal blandt andet støtte bornholmske virksomheder, der ønsker at sætte mere fokus på strategisk udvikling.

Business Center Bornholm tilbyder konsulenter, der er gearet til at yde kompetent sparring og vejledning for både ledere og medarbejdere.

Business Center Bornholm har som mål at medvirke til at skabe vækst i det bornholmske erhvervsliv til størst mulig gavn for hele det bornholmske samfund.

Business Center Bornholm skal udmønte Regionskommunens og Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi i praktisk erhvervsfremme og erhvervsservice.

Vejledningsforløb

Kortere vejledningstilbud er ikke altid nok.

Derfor tilbyder Business Center Bornholm også, at man i kortere eller længere aftalt forløb kan få tid og viden hos centerets konsulenter.

Du får hjælp og sparring til at udvikle din virksomhed, hvad enten det drejer sig om organisation, interne procedurer, personalepolitik, håndbøger, generationsskifte eller …
Du får individuel, udviklende vejledning – og ofte giver vi dig et ‘værktøj’, du efterfølgende selv kan bruge.

Disse udviklingsforløb skræddersyes til lige præcis dine behov – ikke to virksomheder er ens.

Medarbejdere

Vores konsulenter kan kontaktes, og sidder klar til at lytte til jeres behov og sammensætte det korrekte forløb for dig og din virksomhed. I Business Center Bornholm er Bornholms Erhvervsfond og Tilflytterservice også repræsenteret.

Vores værdier

Vi gør det, vi siger.

Vi baserer alle relationer på fortrolighed, ordholdenhed, omtanke og tillid.

Vi udvikler idéer og løsninger i tæt samarbejde med dig.

Vi ønsker at skabe et positivt og udviklende samarbejde, der skaber glæde, tillid, motivation og vækst.

Vi vil være det bornholmske erhvervslivs naturlige indgang til udvikling og vækst.

Vi ønsker et arbejdsmiljø, hvor arbejdsglæde, humor, fællesskab, åbenhed og gensidig respekt er fremherskende.

Bestyrelsen

Peter Vesløv, formand, Dansk Industri

Winni Grosbøll, næstformand, Kommunalbestyrelsen

Bjarne Hartung Kirkegaard, Kommunalbestyrelsen

Linda Kofoed Persson, Kommunalbestyrelsen

Kirstine van Sabben, Kommunalbestyrelsen

Liselotte Hjorth, DE

Benny Schou, HORESTA

Morten Iversen, Dansk Byggeri

Klaus Holm, Arbejdstagersiden

Inge Prip, Campus Bornholm

Særligt medlem: Ikke udpeget endnu

Simon Ralph Hauptmann (observatør), Erhvervsstyrelsen

 Sekretær
Vivi Vang

Tlf.: 5695 7300
Mobil: 2426 3653
E-mail: vv@bornholm.biz
Landemærket 26
3700 Rønne