OM BUSINESS CENTER BORNHOLM

Business Center Bornholm – udvikling og vækst i erhvervslivet.

Om Business Center Bornholm

Business Center Bornholms overordnede mål er at styrke de bornholmske virksomheder, så de er kvalificeret til at klare både nutidens og fremtidens udfordringer. Vi har som mål at medvirke til bevare, udvikle og skabe arbejdspladser og vækst i det bornholmske erhvervsliv til størst mulig gavn for hele det bornholmske samfund. Business Center Bornholm skal udmønte Regionskommunens erhvervsudviklingsstrategi i praktisk erhvervsfremme og erhvervsservice.

Business Center Bornholm er indgangsportalen til koordineret virksomhedsvejledning og den lokale erhvervsservice på Bornholm. Her arbejder en række konsulenter, som sammen giver et godt vejledningstilbud til de bornholmske virksomheder og iværksættere. Vores konsulenter er gearet til at yde kompetent sparring og vejledning til såvel etablerede virksomheder som iværksættere.

Business Center Bornholm arbejder tæt sammen med Erhvervshus Hovedstaden (EHHS), og dette samarbejde bidrager til at imødekomme, afdække og udfordre virksomhederne på både deres erkendte og ikke-erkendte behov. Vi arbejder med alle typer af virksomheder og inden for alle brancher, og har fokus på både vækst- og driftsvirksomheder. Business Center Bornholm skal blandt andet støtte bornholmske virksomheder, der ønsker at sætte mere fokus på strategisk udvikling.

Business Center Bornholm arbejder med strategiske satsninger af forskellig karakter herunder blandt andet ”tilflytterservice” og ”faglært er fedt”. Derudover er vi operatør og partner i forskellige erhvervsfremme programmer. Alt sammen til gavn for de lokale virksomheder på Bornholm.

Business Center Bornholm arrangerer løbende kollektive arrangementer i form af gå-hjem-møder, workshops og tema­dage for både ledere og medarbejdere indenfor de emner, erhvervslivet efterspørger.

Vejledning og Sparring

Nogle virksomheder og iværksættere har alene behov for 1 møde, mens andre har behov for lidt flere og indenfor forskellige emner.

Du får hjælp og sparring til at udvikle din virksomhed, hvad enten det drejer sig om organisation, salg og service, forretningskoncepter, kunderelationer, virksomhedsdrift, finansiering, generationsskifte eller andet.

Du får individuel, udviklende vejledning – og ofte giver vi dig et ‘værktøj’, du efterfølgende selv kan bruge.

Denne udviklingsvejledning skræddersyes til lige præcis dine behov – ikke to virksomheder er ens.

Vejledningen understøttes af og bygger oven på den digitale platform virksomhedsguiden.dk der er den fællesoffentlige digitale indgang til generel information og vejledning om opstart, drift og udvikling af virksomhed.

Medarbejdere

Vores konsulenter kan kontaktes, og sidder klar til at lytte til jeres behov og derudfra finde frem til den korrekte vejledning for dig og din virksomhed.

I Business Center Bornholm er også EHHS filial på Bornholm, Bornholms Erhvervsfond og Tilflytterservice repræsenteret.

Vores værdier

Business Center Bornholm har virksomhederne i fokus, og vi baserer alle relationer på fortrolighed, ordholdenhed, omtanke og tillid.

Bestyrelsen

Karen Bladt, formand, Dansk Industri

Jacob Trøst, næstformand, Kommunalbestyrelsen

Bjarne Hartung Kirkegaard, Kommunalbestyrelsen

Linda Kofoed Persson, Kommunalbestyrelsen

Kirstine van Sabben, Kommunalbestyrelsen

Liselotte Hjorth, DE

Benny Schou, HORESTA

Anders Bjerregaard, SMVbornholm

Klaus Holm, Arbejdstagersiden

Inge Prip, Campus Bornholm

Klaus Vesløv, Særligt medlem 

Julie Lund Kiilerich (observatør), Erhvervsstyrelsen

 Sekretær
Vivi Vang

Tlf.: 5695 7300
Mobil: 2426 3653
E-mail: vv@bornholm.biz
Landemærket 26
3700 Rønne