Klar til samarbejde med DTU

I samarbejde med Nationalt Center for Grøn Energi.

TILMELD DIG HER

Studerende og forskere på DTU og andre universiteter bidrager til værdiskabelse i SMVér

Business Center Bornholm og DTU, inviterer dig til et gå-hjem-møde om mulighederne for at indgå et samarbejde med studerende og forskere fra DTU.

Hvordan kan du og din virksomhed drage fordel af samarbejdet med DTU?

Dette gå-hjem møde giver dig en bredere viden om den værdiskabelse et fremtidigt samarbejde med DTU kan give din virksomhed. Grundlaget for et godt samarbejde går begge veje og derfor vil du denne eftermiddag kunne hente inspiration fra flere virksomhedscases og fra vores paneldialog. Fokus vil netop være på værdiskabelse, det gode samarbejde og det gode projekt.

Ny viden og nye kompetencer kan skabe vækst og udvikling i din virksomhed. Et samarbejde med studerende og forskere vil ud over dette, kunne bidrage med ideudvikling og løsningsforslag på konkrete og faktuelle problemstillinger indenfor den grønne omstilling, data og digitalisering. Derudover vil dette samarbejdet også være indgangen til den nyeste forskningsbaseret viden indenfor blandt andet teknologien.

Har din virksomhed brug for hjælp til en problemstilling indenfor den grønne omstilling, data og/eller digitalisering?

Så kan et samarbejde med DTU studerende og forskere være en mulighed.

Vi afslutter gå-hjem mødet med en gruppe dialog om, hvilke cases der kan være interessante for din virksomhed at få løst af studerende eller forskere, indenfor grøn omstilling, data og digitalisering.

På nuværende tidspunkt er der stor mangel på arbejdskraft, hvilket kræver at man som virksomheder kan gøre sig attraktiv og tiltrække de rette kompetencer. Så hvorfor ikke, bruge netop dette tværfaglige samarbejde med DTU og andre universiteter som en rekrutteringskanal til at spotte talenter.

Vi vil glæde os til at se dig.

 

Dagens program

13.00 – 13.05  Velkomst (BCB + DTU)

13.05 – 13.25  Intro til DTU´s samarbejde med erhvervslivet – hvilke muligheder er der? v/Dorthe Skovgaard Lund, Projekt Manager DTU Partnerskaber

Studerende og forskere på DTU vil meget gerne samarbejde med SMV’er i hele Danmark: De studerende kommer til at arbejde med konkrete problemstillinger, forskning bringes i anvendelse i industrien og alle får gensidigt gavn af den viden, som hhv. virksomhederne og DTU bringer ind i samarbejdet.

13.25 – 13.45  Nethire A/S’ samarbejde med DTU kan mærkes på bundlinjen, Virtuelt oplæg v/Johnny Noisen, udviklingsdirektør

Nethire A/S udlejer værktøj til håndværksvirksomheder og har igennem flere år samarbejdet med DTU. Hør Johnny Noisen, udviklingsdirektør, fortælle om hvilken værdi samarbejdet med DTU-studerende og forskere har skabt. Både i forhold til konkrete besparelser inden for materialer, energi og CO2 samt i forhold til det at opnå ny viden fra de studerende.

13.45 – 14.15  Hvordan kan ny viden og nye kompetencer skabe værdi i din virksomhed? v/Kristina Falkvist, chefkonsulent Akademikerkampagnen

Årligt besøger Akademikerkampagnen flere end 1200 virksomheder og deler ud af deres erfaringer om, hvorfor og hvordan det tværfaglige samarbejde skaber værdi i en virksomhed/SMV´er. De aktuelle støtteordninger, herunder SMV vækstpilot vil blive præsenteret og ligeledes vil der kunne hentes inspiration i forskellige cases og aktuelle megatrends i SMV´erne.

14.15 – 14.35  Paneldialog: Hvordan skabes det gode samarbejde?

Studerende og bornholmske virksomheder diskuterer hvad skal der til fra begge parter for at skabe et godt samarbejde og et godt projekt. Mulighed for spørgsmål til panelet og DTU.

14.35 – 14.50  Pause + netværk

14.50 – 15.20  Gruppedialog: Hvilken case kan være interessant for din virksomhed at få løst af en eller flere studerende? (inden for den grønne omstilling, data og digitalisering)

For at skabe de mest optimale samarbejder mellem jer som virksomhed og de studerende/forskere, har vi brug for at blive klogere på netop jeres udfordringer/problemstillinger indenfor den grønne omstilling, data og digitalisering.

15.20 – 15.30  Opfølgning på dagen + næste skridt

 

Har du spørgsmål om dette arrangement så kontakt

 

JANIE DYLSING

Projektkonsulent
88 18 41 35 direkte
24 60 82 14 mobil

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato: 23. november 2022
Workshop: 13:00 – 15:30
Sted: Green Solution House, Strandvejen 79, 3700 Rønne

DTU
Business Center Bornholm
Baltic Energy Island logo
beof

Tilmelding: