SERVITIZE inspirationsmøde: Udvikling af nye services til dine kunder

Hvad er servitization?

Servitization – integrationen af services og produkter i samlede forretningskoncepter – er allerede en central, global drivkraft i omstillingen af fremstillingsindustrien. Tendensen kan kun forventes at accelerere i fremtiden. Forskningen peger på, at der er et stort uforløst økonomisk potentiale for virksomheder i at tænke services ind i deres kerneforretning.

Servitization kan i udgangspunktet antage mange forskellige former, som typisk har det til fælles, at det er koblingen mellem produktet og services – dvs. den samlede løsning – der er afsættet for forretningsmodellen. Produkt-service-koncepterne kan eksempelvis bestå i;

 • After-sales services i forlængelse af produktsalg, fx oppetidsgaranti, vedligehold og helpdesk.
 • Smart services, fx via autonome, intelligente produkter, der selv kan adressere fejl og/eller træffe beslutninger på vegne af kunden.
 • Digital overvågning af produktet i realtid, f.eks. via IoT, smartphones mv., der kan give kunden og/eller producenten besked om f.eks. uforudsete hændelser eller ændringer i funktionsevne.
 • Rådgivnings- og uddannelsesservices, hvor en virksomhed med afsæt i dens knowhow eller data rådgiver kunden, fx om anvendelsen af et produkt eller andre forhold, der i princippet kan være fuldstændig uafhængig af et eventuelt salg.
 • Udbud af virksomhedens udviklings- og produktionsfaciliteter til andre virksomheder, fx i forbindelse med prototypeudvikling eller småserieproduktion.
 • Outsourcing, hvor virksomheder overtager funktioner, fx produktionen, IT el.lign.
 • Platformsbaserede forretningsmodeller, hvor produktet udelukkende er en platform for at levere services til kunden og hvor betalingsmodellen er abonnements- eller aktivitetsbaseret.
 • Cirkulære forretningsmodeller, hvor virksomheder eksempelvis genanvender eller forædler spildprodukter (fx fra fødevarefremstilling), eller take-back modeller, hvor forældede produktmodeller løbende erstattes og genanvendes.

Flere danske virksomheder har allerede introduceret produkt-service koncepter som et integreret element i deres tilbud. Det gælder eksempelvis Kamstrup, Novozymes, Grundfos, Radiometer, Brüel & Kjær og Haldor Topsøe. Men potentialet er langt større – ikke mindst for industrielle SMV’er. Kom og hør hvordan din virksomhed kan få kompetencerne og kapaciteten til at hæve sig over den daglige drift og få hjælp til at udvikle nye servicekoncepter til dine kunder og virksomhed.

Hvorfor skal du deltage

 • Du får en introduktion til hvilke muligheder, der kan være for at sælge serviceløsninger, skræddersyet til kundernes behov.
 • Hør, hvordan virksomheder har udviklet og indført nye produktservices og hvordan de høster en række gevinster i form af øget omsætning, indtjening og en større binding til kunderne.
 • Se hvordan din virksomhed kan få kompetencerne og kapaciteten til at hæve sig over den daglige drift og få hjælp til at udvikle nye servicekoncepter til dine kunder, og vækst i din virksomhed.
 • Du bliver klædt på til at kunne beslutte, hvordan du tager det næste skridt i udviklingen af din serviceforretning.

BUSINESS CENTER BORNHOLM i samarbejde med:

Spørgsmål: Jørn Pedersen / jp@bornholm.biz

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato: tirsdag den 24. september

Tid: kl. 8.30 – 11.30

Pris: Arrangementet er gratis. Er du tilmeldt og udebliver uden afbud opkræves et gebyr
på kr. 250 (ekskl. moms)

Sted: Green Solution House

PROGRAM

08.30
Registrering og morgenbrød

09.00
Velkomst
Business Center Bornholm

09.05
Introduktion til Servitize
Carsten Christiansen, Servitize.DK
Kort introduktion til Industriens Fonds nye satsning 

09:20
Hvad får virksomheder ud af at arbejde med servitization
Professor René Chester Goduscheit, AU BTECH
Hvordan skabes en serviceforretning? AU BTECH har i flere år fulgt udviklingen hos virksomheder, der arbejder med serviceinnovation. 

10:00
Fra tanke til serviceløsninger.

Præsentation af virksomheds-case der bruger Servitize konceptet.

10.30
Hvorfor har vi valgt at deltage i servitize.dk
Karen Bladt, HASLE Refractories A/S     

11.00
Mulighed for individuel dialog med personer fra Servitize.dk
Carsten Christiansen, Servitize.DK

11:30
Afslutning

TILMELDING ER LUKKET.