Omstillingspuljen

TILMELD MIG WEBINAR

OMSTILLINGSPULJEN

– Et løft til turisme og oplevelsesbranchen i hele landet

Erhvervshus Hovedstaden, Business Center Bornholm og Destination Bornholm inviterer virksomheder til informationsmøde om ny Omstillingspulje. 

Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af Covid-19-krisen.
Der er særligt fokus på at hjælpe virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi, som eksempelvis konferencecentre, restauranter og hoteller.
Tilskud fra puljen skal bl.a. kunne anvendes til omstilling via kompetence- eller uddannelsesløft, digital og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder.

På mødet vil der være gennemgang af puljen og kriterier og det vil være muligt at stille spørgsmål. 
 

Man skal dokumentere 30% nedgang i omsætning i hele 2020 sammenlignet med hele 2019. Hvis virksomheden først er etableret i løbet af 2019, vil det være de resterende måneder af 2019, der sammenlignes med de tilsvarende måneder i 2020.

Virksomheder kan søge igen, både hvis der er givet tilsagn eller afslag i første runde. I forhold til tilsagn, kan man dog aldrig komme over samlet 1,5 mio. kr. i tilskud (pga. statsstøtteregler).
I forhold til afslag, kan virksomheder fortsat have svært ved at leve op til kriterierne, hvis man har fået afslag pga. manglende sund drift før Covid-krisen. Men hvis man har fået afslag pga. mindre god ansøgning, så kan ansøgning tilpasses til denne pulje. 

 

Målgruppe

Hårdt ramte virksomheder i hele landet kan søge om et tilskud fra omstillingspuljen. Der er særligt fokus på virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi.

Eksempler:

 • Konference-/ mødesteder
 • Rejsebureauer
 • Hoteller
 • Forlystelser
 • Restauranter
 • Oplevelsescentre
 • Diskoteker/natteliv
 • Events
 • Virksomheder i turisme-værdikæden
 • Andre hårdt ramte virksomheder

Støttemuligheder

Omstillingspuljen giver berørte virksomheder mulighed for at søge midler til en bred række af aktiviteter, der kan styrke tilpasningen af deres forretning.
Der vil blive præsenteret en relevant case som inspiration. 

 

Eksempler på aktiviteter virksomheder kan få støtte til:

 

   

 

Omstilling og tilpasning af forretningsmodeller
Tilpasning eller omstilling af forretningsmodel, fx til nye/ændrede
markeder, kunder, produkter, grøn omstilling/bæredygtighed og digitalisering.
Samarbejder på tværs af virksomheder og værdikæder.
 

 

   

 

Kompetenceudvikling
Kompetenceudvikling i relation til Covid-19 håndtering, herunder fx certificeringer.
Kompetenceudvikling i relation til omstilling/tilpasning, fx træning i nye digitale redskaber.  

   

 

Køb af udstyr
Fysisk ombygning/materialer.
Nye digitale eller bæredygtige løsninger, fx til crowd management, digitale møder/konferencer.

  

 

Tilskuddets størrelse

Virksomheder kan ansøge om et tilskudsbeløb på op til 1,5 mio kr. per virksomhed afhængigt af bl.a. virksomhedens størrelse og behov. Der er krav om kontant medfinansiering på minimum 25 pct. af tilskudsbeløbet.  

De står bag

Omstillingspuljen er finansieret af regeringen og en række af Folketingets partier som har givet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansvar for at udmønte 100 mio. kr. til omstilling af virksomheder i særligt hårdt ramte erhverv.

Erhvervshus Hovedstaden er udpeget som operatør på indsatsen i et bredt samarbejde med resten af landets Erhvervshuse, deres filialer og turismeaktørerne MeetDenmark, Danske Destinationer, Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Storbyturisme /Wonderful Copenhagen. 

Ved spørgsmål kontakt:
Forretningsudvikler Erhvervshus Hovedstadens bornholmske filial
Ebbe Mølsted-Møller
Tlf. 4188 6608
Mail: emm@ehhs.dk

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Sted: Online webinar

Det hele foregår online, så find et roligt sted, hvor du ikke bliver forstyrret og har god afstand til andre

Dato: 22. januar 2021

Tidspunkt: kl. 09:00-10:30

Læs mere om Omstillingspuljen her

 

PROGRAM 

 • Velkomst v. Christa Lodahl, erhvervschef BCB
 • Om omstillingspuljen: formål og kriterier
 • Relevante cases fra første ansøgningspulje v. Signe Ingholt-Gaarde, projektleder Erhvervshus Hovedstaden
 • Omstillinger hos Bornholms Middelaldercenter v. Jane Lindedam
 • Sådan søger du v. Signe Ingholt-Gaarde
 • Spørgsmål 

 

Tilmelding:

Ingen felter fundet.