Bæredygtig Bundlinje Bornholm gav vigtig indsigt

Efter et forløb på tre år så er det tid til at tage afsked med det omfattende projekt Bæredygtig Bundlinje Bornholm.

Efter en projektperiode på fem års varighed, så takker Bæredygtig Bundlinje Bornholm (BBB) af med gode erfaringer.
Tæt på 50 virksomheder har deltaget, og har fået mulighed for at søge investeringsstøtte, med udgangspunkt i den grønne forretningsmodel, udarbejdet i Bæredygtig Bundlinje Bornholm.
Efter tre vellykkede år så gør Business Center Bornholms senior erhvervskonsulent Travis Lind Thornton og tovholder på BBB nu status over forløbet:
”Omkring 50 virksomheder har deltaget i BBB. Det har givet virksomheder en ny forretningsplan – en grøn forretningsplan – med et dybere indblik i forretningens drift og processer, med særlig fokus på de bæredygtige begreber. Alle virksomheder har fået eksperter, inden for forskellige områder, til at kigge grundigt efter i hver virksomheds maskinrum, for at indsamle data og viden som virksomhederne har brugt i deres grønne forretningsplan” siger han. Virksomhedsdeltagerne har været af blandet karakter -fra hoteller og pensionater til maskintunge produktionsvirksomheder. Med andre ord et brancheudsnit med vidt forskellige behov, men med et identisk grønt fokus.
”Nogle virksomheder har lavet om på deres processer, deres kommunikation, eller emballage, mens andre har identificeret en specifik maskine de kan indkøbe for at optimere deres energiforbrug. Alle virksomheder har en grøn forretningsplan og forståelse for, hvad det betyder at køre efter en bæredygtig bundlinje og hvordan den kan realiseres” forklarer Travis Lind Thornton.
Projektet har derfor haft et tosporet sigte. Dels klimahensyn og dels bundlinje.
”De deltagende bornholmske virksomheder har gennem processen lært, at man kan blive både bæredygtig og profitabel. Når man først ser hvad der er muligt, og hvad de forskellige bæredygtige elementer betyder rent praktisk, så er det blot det ”fornuftige valg” at få dem implementeret. En mere optimal og effektiv virksomhed betyder man sparrer penge og miljøet på samme tid,” siger Travis Lind Thornton.

Travis Lind Thornton

Farvel til Bæredygtig Bundlinje Bornholm – hvad så nu Travis Lind Thornton?

”Klimatransformation og grøn omstilling er fortsat utrolig vigtigt for de bornholmske virksomheder, og det ønsker vi selvfølgelig at understøtte dem i både igennem vejledning, workshops men også igennem nye strategiske indsatser. Det er komplekst at finde rundt i, så der er brug for at blive understøttet men vores rolle er også at sikre fortsat fokus på området, da man ellers meget hurtigt bliver opslugt af driften. Klimatransformation og grønne forretningsmodeller skulle gerne blive en vedvarende del af ens virksomhed, både på drift niveau men også strategisk.”

Michael Holm-Nielsen

Miccom DeSign & Creations har præget design- og skiltebranchen siden 1990 og taget turen fra håndmalede løsninger til digital grafi k, design og storproduktion. For konstant at følge med i udviklingen har de nu valgt at se mere på grøn omstilling.
Miccom, med base og produktion på Nexø Havn, ønsker at investere i en maskine der kan medvirke til at minimere omfanget af spild i produktfremstillingen af skilte i forskellige materialer. Restprodukterne skal blandt andet omdannes til kreative spil og andre elementer i deres anden virksomhed Charlies Room.
Og her kommer Bæredygtig Bundlinje Bornholm (BBB) ind i billedet. Miccom gik med tanker om grøn omstilling, og da de blev præsenteret for BBB’s muligheder i sommer, så gik det stærkt.
”I vores branche tales der ikke ret meget om grøn omstilling,” fortæller Miccoms grundlægger og kreativ direktør Michael Holm-Nielsen.
”Men vi har længe talt om den mulighed også fordi vi har et ønske om at være first mover på den del, og da BBB så kom ind i billedet, så var det bare at rykke på det.”
Derudover har Miccom via BBB deltaget i forskellige workshops med henblik på at tænke nye veje til grønne tanker og bæredygtighed.
”Grøn omstilling er ikke bare noget, man møder ind og gør mandag morgen. Så det har været både lærerigt, men også sundt for os som virksomhed at kigge ind i vores arbejdsgange, blive udfordret på dem og gentænke dem. Også marketingsmæssigt. Det har faktisk medført, at vi ved at ændre på produktionsmåder, er blevet selvforsynende i dele af produktionen,” siger Michael Holm-Nielsen.

Tæt på målet om 100 %

Lehnsgaard Rapsolie A/S har været med fra Bæredygtig Bundlinje Bornholms (BBB) begyndelse. Det var især et fokuspunkt for Lehnsgaard Rapsolie at blive klogere på virksomhedens udledning af CO2 og klimaaftryk. Det fortæller medejer og direktør Henrik Hansen.
”Vi vidste på forhånd, at vi ikke udledte ret meget CO2, fordi vi har brugt meget tid på at gøre virksomheden CO2-venlig fra begyndelsen. Vi var alligevel nysgerrige på, om der var mere at komme efter.”
Blandt de næsten 50 deltagende virksomheder i BBB har der naturligvis været vidt forskellige behov, dagligdage og arbejdsgange. Så efter et par indledende, bredtfavnende workshops fik Henrik Hansen og co. med hjælp fra konsulen tog rådgivningsfirmaet Cowi til at dykke ned i produktionsprocessen og produkter. Målet er at blive 100 % CO2 neutrale, og Lehnsgaard er tæt på målet med et tal, der hedder 99,91 %.
”Jeg tror ikke, der er mange virksomheder på Bornholm, der har en person ansat udelukkende til at gå i dybden med CO2 udledning og klimaaftryk, fordi man i produktionsvirksomheder ofte har alle kasketter på. Så det er naturligvis en hjælp og inspirerende med ekspertisehjælp.”
Derudover fik Lehnsgaard et energitjek foretaget af kommunen, men her var der ingen røde streger. Henrik Hansen fortæller da også, at der er taget hårde og velovervejede valg for at nå de næsten 100 %.
”Jeg har brugt mange aftener på at regne efter, undersøge, måle og registrere. Vi har 60 kWh solceller på taget, vores indkøb af energi er certificeret grøn, og al opvarmning foregår med spildprodukter som stængler og blade fra vores rapsproduktion,” siger han. Men også andre elementer i produktionsleddet har fået et eftersyn.
”Vi har vejet hver eneste flaske, regnet på transport i forhold til produktionssted og været helt nede i mikrodetaljer som vægten på flaskernes aluminiumskapsler samt gået med en producent af etikker, fordi vores nye producent med base i Tyskland kan genbruge silikonen på det bagepapir, som etiketterne sidder på, når vi får dem. Og skal man helt ud i krogene og regne efter, så er det godt med en hjælpende hånd.”

Henrik Hansen, direktør Lehnsgaard Rapsolie A/S