Bliv klar til samarbejde med DTU og andre universiteter

Klar til DTU studerende
Studerende og forskere fra DTU og andre universiteter er klar til samarbejde med de bornholmske virksomheder.

DTU vil – i samarbejde med kommuner, virksomheder og landets øvrige universiteter – etablere et antal residential colleges som grundlag for etablering af tættere samarbejde mellem universiteter og virksomheder. Det vil ske gennem f.eks. studenterprojekter, praktikophold, masterprojekter og ph.d. forløb.

Som en del af projektet Nationalt Center for Grøn Energi i Baltic Energy Island arbejdes der nu hen imod et Residential College på Bornholm. I denne første fase er formålet blandt andet at koble studerende og forskere på virksomhedsprojekter indenfor blandt andet den grønne omstilling, data og digitalisering. Som tiltag til dette innovative samarbejde på Bornholm afholdte vi, i samarbejde med DTU, første gå-hjem-møde onsdag den 23. november 2022, for de bornholmske virksomheder. Her var 25 fra lokale virksomheder samlet for, at blive klogere af de erfaringer der allerede er på området. Blandt andet de udfordringer der kan være ved samarbejdet med de studerende.

  • Afsættelse af tid til de studerende
  • Sikring af god sparring. Har vi de faglige kompetencer der skal til for god sparring?
  • Afgrænsning af den reelle problemstilling
  • Hvilke studieretninger passer til virksomhedscasen

 

Erfaring fra både lokale og nationale virksomheder
DTU samarbejder med SMV’er i hele Danmark og delte deres viden, fakta og erfaringer om, hvad og hvordan virksomheder helt konkret kan forvente med et samarbejde mellem studerende, forskere og netop de lokale virksomheder.
Erfaringer fra flere nationale og lokale virksomhedscases blev delt og de deltagende virksomheder oplevede en interessant panel diskussion, hvor vi fandt ud af, at selvom man kun har 2 ansatte, så er der stadig stor værdi at hente fra studerende og universitetsprojekter. 

De studerende er allerede på vej
Flere studerende fra både Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og DTU kommer til øen inden for de næste par måneder og derfor har de bornholmske virksomheder allerede nu store muligheder for at få et tættere samarbejde med kompetente studerende fra DTU og andre universiteter. De studerende skal enten deltage i kursusforløb inden for vedvarende energisystemer eller innovative energiløsninger, som kan tænkes bredt. Forløbet afsluttes med et eksamensprojekt i samarbejde med den enkelte virksomhed. Andre samarbejdsmuligheder er bachelor- eller masterprojekter eller få tilknyttet en diplomingeniør i 3 – 4  måneders praktik på øen. Mulighederne for virksomhederne er mange, og vi håber at kunne koble så mange virksomheder som muligt sammen med de studerende. Vil du høre mere, og eventuelt have et møde med DTU, så tag kontakt til Janie Dylsing der er tovholder på dette projekt for Nationalt Center for Grøn Energi.

Hvad vil du som virksomhed få ud af et samarbejde med et universitet?

  • Kompetenceudvikling, både chefer og medarbejder i virksomheden
  • Investering af tid kommer tilbage som værdi for virksomhederne
  • En bredere viden om de værdier et samarbejde med studerende kan give virksomheden
  • Engagerede studerende, der ønsker at arbejde med projekter der giver mening.

Eventet er skabt i forbindelse med projektet Nationalt Center for Grøn energi, du kan læse mere om helheden bag dette projekt på:

Baltic Energy Island logo

Vil du være med, eller bare høre mere? Så kontakt Janie allerede i dag.

 

JANIE DYLSING

Projektkonsulent
88 18 41 35 direkte
24 60 82 14 mobil

 

Business Center Bornholm
Baltic Energy Island logo