Bornholms livsnerve skal sikres

Christa Lodahl
Debatindlæg af Karen Bladt, formand Bornholms Erhvervsråd.
Se indlægget hos Bornholms Tidende her.

Flyforbindelsen mellem Bornholm og København er ikke blot en transportforbindelse; den er selve livsnerven for det bornholmske samfund og afgørende for øens erhvervsliv. En sikker flyforbindelse er fuldstændigt essentiel for at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft, opretholde erhvervskontakter og sikre adgang til specialistkompetencer, der er vitale for vores lokale virksomheder, udtaler formand for Bornholms Erhvervsråd, Karen Bladt.

Karen Bladt, formand for Bornholms Erhvervsråd udtaler ”Jesper Rungholm, direktør for DAT, har længe advaret om den kritiske situation, vi nu står over for. Advarslerne har været mange og klare, men indtil videre uden de nødvendige resultater. Vi i erhvervsrådet bakker op om Rungholms udmeldinger og opfordrer politikerne til at handle, så vi kan sikre vores flyrute. Handling er essentiel, hvis vi fortsat ønsker et blomstrende erhvervsliv på Bornholm.”

Den nylige analyse af Bornholms flybetjening viser tydeligt, hvor vital denne forbindelse er for vores ø-samfund. Den spiller en afgørende rolle for lokalbefolkningens helbred, mobilitet og livskvalitet, og har stor betydning for turismen, da den sikrer vores tilgængelighed til og fra resten af Danmark og verden.

For erhvervslivet er flyforbindelsen kritisk for at vedligeholde et tilgængeligt arbejdsmarked og muliggøre effektive forretningsmøder, samt besøg af samarbejdspartnere, leverandører og kunder. Den er ligeledes uundværlig for pendlere, som dagligt eller ugentligt rejser mellem Bornholm og fastlandet for at opretholde deres arbejdsforhold. Uden en pålidelig og hyppig flyforbindelse ville det være umuligt for disse arbejdstagere at fortsætte deres nuværende job, hvilket kunne have alvorlige konsekvenser for både enkelte individer og den bredere økonomiske struktur på Bornholm.

Karen Bladt

Formand for Bornholms Erhvervsråd

”For erhvervslivet er flyforbindelsen kritisk for at vedligeholde et tilgængeligt arbejdsmarked og muliggøre effektive forretningsmøder, samt besøg af samarbejdspartnere, leverandører og kunder”, forklarer Karen Bladt og fortsætter ”Den er ligeledes uundværlig for pendlere, som dagligt eller ugentligt rejser mellem Bornholm og fastlandet for at opretholde deres arbejdsforhold. Uden en pålidelig og hyppig flyforbindelse ville det være umuligt for disse arbejdstagere at fortsætte deres nuværende job, hvilket kunne have alvorlige konsekvenser for både enkelte individer og den bredere økonomiske struktur på Bornholm.”

Karen Bladt slutter af med at fortælle: ”Reduceret flyservice har allerede gjort det sværere at opretholde og udvikle vores erhvervsrelationer, hvilket er skadeligt for øens samlede økonomi. Derfor er det vores klare udmelding, at statsstøtte til indenrigsflyvningen ikke blot er ønskeligt, men fuldstændig nødvendigt.”