Bygge- og anlægsbranchen skal forberede sig på store muligheder

Jens Koefoed

Hvordan forbereder man sig på muligheder, som man ikke kender omfanget af? Det gør man ved rettidig forberedelse og dialog.
Med de forestående store offshore- og energiprojekter så vil der åbne sig døre for Bornholms bygge- og anlægsbranche. Eller vil der?
”Det er enorme byggeprojekter i havet og på land, men vi kender endnu ikke det fulde opgaveomfang, så derfor kigger de relevante, bornholmske virksomheder med en vis usikkerhed mod horisonten. Der er ingen tvivl om potentialet, men hvordan det vil udfolde sig, det ved vi endnu ikke,” siger Jens Koefoed formand for DI Byggeri Bornholm samt direktør og ejer af Bornholms største entreprenørvirksomhed PLE.
Med usikkerhed menes, hvor og hvilke døre vil åbne sig, forklarer han:
”Det er så store bygge- og anlægsprojekter med vindmølleparker og landanlæg, at meget store aktører kommer i spil her. Det siger sig selv. Og selv om vi er en håndfuld virksomheder på Bornholm, som er store i forhold til øens erhvervsliv, så er vi små i det spil. Derfor handler det nu om at få os bragt rigtigt i spil, så det der kan dryppe, det drypper på bornholmske virksomheder. Her taler jeg både som virksomhedsejer og som formand for DI Byggeri Bornholm. Det er nu, vi skal forberede os optimalt, så vi er mest muligt parate.”

Rettidig forberedelse

En central forberedelsesopgave er blandt andet at få de tre niveauer af de nødvendige certifi ceringer på plads. De tre certifi ceringer er umiddelbart ISO 45001 Arbejdsmiljøledelse, ISO 14001 Miljøledelse og ISO 9001 Kvalitetsledelse, og man kan få støtte til både den forberedende proces samt certifi ceringen gennem ”Nationalt Center for Grøn Energi” projektet.
”Vi er i gang med at få den del på plads for vores vedkommende, og vi forventer at være i mål i det tidlige forår. Jeg kan kun opfordre andre til at få den proces på plads så hurtigt som muligt, så bornholmske virksomheder er mest muligt attraktive som samarbejdspartnere.”
Derefter bliver det et spørgsmål om overblik. Et overblik over de forestående byggeopgaver, og her ser Jens Koefoed Business Center Bornholm spille en central rolle som dialogpartner med det lokale erhvervsliv:
”Så snart BCB har et overblik eller en idé om, hvad der venter forude, så er det bare med at give informationer videre til de lokale virksomheder og holde os opdateret. Som nævnt indeholder hele projektet ekstremt store bygge- og anlægsopgaver, og dér skal alle parter sørge for en optimal erhvervsudvikling.”