Energiø:

Alle har en rolle i,
at vi bliver klar

Business Center Bornholm skal hjælpe de bornholmske virksomheder med at blive parat til de muligheder, der åbner sig med offshore vindindustriens indtog på Bornholm, og den fremtid som energiø, der nu tegner sig.

Alle har en rolle i, at vi bliver klar

 

Af Jon Albjerg Ravnholt
24. november 2020

​Business Center Bornholm skal hjælpe de bornholmske virksomheder med at blive parat til de muligheder, der åbner sig med offshore vindindustriens indtog på Bornholm, og den fremtid som energiø, der nu tegner sig. Bestyrelsesformand Karen Bladt glæder sig over den opbakning til det fælles projekt, hun konstaterer fra alle sider, men understreger samtidig, at der skal arbejdes hårdt for at nå målene.

Hvad er perspektiverne i Bornholm som energiø?

Bornholm som energiø kan blive en gamechanger for de bornholmske virksomheder og det bornholmske samfund. Hvis vi forbereder os grundigt, skaber og griber mulighederne, så kan Bornholm som energiø betyde, at vores eksisterende virksomheder kan vækste, Bornholm kan tiltrække nye spændende virksomheder, og måske kan nye virksomheder opstå. Det vil åbne for et nyt arbejdsmarked med interessante nye jobmuligheder. Når jeg nævner eksisterende virksomheder, så er det både virksomheder, som vi ville opfatte som naturlige underleverandører – altså maskinværksteder, elektrikere, o.s.v. – men det er også virksomheder, som lever af at servicere alle de mange mennesker, som kommer til Bornholm i forbindelse med opgaver. Det vil sige hoteller, restauranter og andre servicevirksomheder.

Hvad kræver det fra bornholmsk side for at lykkes at blive det?

Det kræver en fokuseret og dedikeret indsats, hvor alle interessenter arbejder sammen om at blive klar. Interessenterne
er bl.a. de lokale virksomheder, Rønne Havn, Bornholms
Regionskommune, Campus Bornholm og arbejdstagerne. Alle har en rolle i, at vi bliver klar. Vi skal have en fælles forståelse af, hvad det betyder at blive en energiø, og vi skal sætte en fælles ambition for, hvor vi vil hen med det. Det kan vi kun gøre ved at arbejde sammen og koordinere indsatsen. Her tror jeg, at vi kan have en kæmpe fordel i, at vi er et relativt lille samfund. Vi kender hinanden og kan løfte i flok. Jeg håber, at de virksomheder, som allerede nu
har gjort sig erfaringer, vil hjælpe med at dele ud af dem. Og så skal vi systematisk samle op på det, vi lærer undervejs, og arbejde videre med dem.

 

Er det bornholmske erhvervsliv klar til at opkvalificere sig, så det svarer til de behov, der vil være fra offshore vindindustrien?

Det bornholmske erhvervsliv er klar, men der er behov for overblik og mere viden: Hvad kræves der for at blive leverandør, og hvordan skal vi forberede os? Der bliver behov for investeringer i uddannelse, udstyr og certificeringer. Her kan jeg godt være lidt bekymret for, om coronakrisen har lagt et så hårdt pres på de bornholmske virksomheder, at de kan have vanskeligt ved at foretage de nødvendige investeringer. Der har Business Center Bornholm en vigtig rolle som medspiller og fødselshjælper.

Er Campus Bornholm også klar, fornemmer du? Og Bornholms
Regionskommune?

De er klar. Campus Bornholm er klar til at spille en rolle i forhold til efteruddannelse af vores arbejdsstyrke, og de er en vigtig spiller i at sikre, at vi har den kvalificerede arbejdskraft, som denne sektor efterspørger. Bornholms Regionskommune viser med ansættelsen af en energiømedarbejder, at de også er klar til at give det, der skal til. Der er behov for koordination, og jeg tænker også, at der stadig ligger en stor politisk opgave i at sikre, at vigtige opgaver ikke går
udenom Bornholm.

Hvilken støtte skal Business Center Bornholm yde i forløbet?

Business Center Bornholm skal understøtte virksomhederne i arbejdet med at skabe den nødvendige forandring. Det handler om at sikre viden til Bornholm: At klæde virksomhederne på, så de kender kravene til f.eks. certificeringer, krav til bæredygtighed, hvordan man arbejder med denne branche o.s.v. Der ligger også et stort arbejde i at sikre udviklingsmidler til Bornholm. Business Center Bornholm skal medvirke til, at vi får søgt alle de erhvervsfremmemidler, det er muligt at søge, og de skal ud og arbejde til gavn for virksomhederne. Der skal laves  udviklingsinitiativer med de bornholmske virksomheder i centrum, som sikrer, at vi sammen får udviklet os i den rigtige retning. Derfor er det vigtigt, at Business Center Bornholm hele tiden har en forståelse for virksomhedernes udfordringer og ønsker, og at Business Center Bornholm sammen med virksomhederne definerer fremtidige udviklingsinitiativer.

Læs den nyeste udgave af Business Magasinet her.