Entreprenørvirksomhed har genbrug som konkurrenceparameter

Svaneke Chokoladeri

STM Entreprise ApS laver de fleste af sine nedrivninger som skånsom nedtagning, hvorefter bl.a. mursten, tagsten, døre, vinduer og træ kan genbruges, og ifølge direktøren, er den CO2-besparende aktivitet blevet yderst populær blandt kunderne.

Da entreprenørvirksomheden STM Entreprise ApS blev grundlagt tilbage i 2011, var den på grund af begrænsede ressourcer nødt til at foretage en stor del af sine nedrivningsprojekter manuelt. Det viste sig dog at have en indbygget fordel, som i dag er blevet en central del af virksomheden.

Som direktør, Brian Kofoed, forklarer: – Dengang havde vi ikke så mange maskiner, så man klarede meget med hænderne. Til gengæld kom man tæt på materialerne og opdagede, at meget af det sagtens kunne genbruges – det var simpelthen for værdifuldt til at ende på lossepladsen.

Hvad er jeres motivation i dag i forhold til at fokusere på genbrug?
– Det gør vi, fordi det er en god forretning. Nu om dage vil jeg faktisk sige, at det er mere end bare en tillægsforretning – det er blevet en konkurrencefordel. Da vi startede med det her, var det ikke så udbredt at genbruge byggematerialer, men nu er et meget mere legitimt – det er nærmest trendy. Derfor tiltrækker genbrug alle typer af kunder. Ser man bort fra det økonomiske aspekt, så tror vi selvfølgelig også på, at det er det rigtige at gøre.

Vi gør det, fordi det er en god forretning. Nu om dage vil jeg faktisk sige, at det er mere end bare en tillægsforretning – det er blevet en konkurrencefordel. Da vi startede med det her, var det ikke så udbredt at genbruge byggematerialer, men nu er et meget mere legitimt – det er nærmest trendy. Derfor tiltrækker genbrug alle typer af kunder. Ser man bort fra det økonomiske aspekt, så tror vi selvfølgelig også på, at det er det rigtige at gøre.

Brian Kofoed

Direktør, STM Entreprise ApS

For nyligt havde I et stort nedrivningsprojekt i Rønne Havn. Havde det en særlig effekt på jeres genbrugstilgang?
– Havnen var vores seneste store nedrivningsprojekt; vi skulle nedrive erhvervsbygninger, der stadig var i god bygningsmæssig stand, men som måske havde udtjent deres formål. Det var et omfattende projekt med mange kvadratmeter bygningsmasse, og det har virkelig hjulpet os med at forfine vores viden og erfaringer; vi fandt nye muligheder.

Hvordan har I formået at udnytte dem?
– Vi kastede os ud i en helt ny type af genbrug. For eksempel skar vi betonelementer fra vægge ud, så de kunne genanvendes som store gulvfliser i redskabsskure i størrelsen en til to en halv meter. Vi har også omsat store mængder af betonsider fra bygninger, som nu bliver brugt til maskinhuse og lignende. For et par år siden var det bare noget, vi brugte energi på at knuse og skrotte.
– Samtidig har vi haft succes med at genbruge spærkonstruktioner, døre og vinduer, som var noget forældede, men stadig af høj kvalitet. Nogle kom endda og hentede gamle gulve fra et bådebyggeri – de ønskede at genbruge det i en gammel landbrugsejendom, hvor de skulle opføre en lejlighed. Vi fik ikke meget for det, til gengæld afmonterede de det selv.

Er der noget i forbindelse med projektet, der ellers har overrasket jer?
– Vi var oprigtigt overraskede over, hvor stor en del af bygningsmassen, man reelt kunne genbruge. Dels på grund af kvaliteten af materialerne, og dels fordi der var mange, der var nysgerrige og kiggede forbi og så noget, de kunne bruge. Eksempelvis er gamle fiskeskure, som man umiddelbart tænker skal direkte på genbrugspladsen, blevet til beklædningstræ i mange lokales haveskure – man skulle måske skære 10 centimeter af i hver ende, og så har man et bræt, der kan bruges i 20 år endnu.

Kan du dele nogle specifikke resultater eller indsigter fra jeres genbrugsaktiviteter i forbindelse med havnen?
–Vi har ikke en direkte måde at kvantificere den CO2-besparelse, der opnås gennem vores handlinger. For eksempel, når folk henter 10 meter træ, kan vi ikke nøjagtigt fastslå, om de kun bruger tre meter. Dette medfører betydelig usikkerhed i vores beregninger. Ikke desto mindre har vi i Rønne Havn-projektet omhyggeligt overvåget, hvad der er sket med materialerne efterfølgende, og det viser sig, at cirka 83% af bygningsmassen er blevet genbrugt.

Kan du nævne en forretningsfordel ved jeres genbrugsarbejde, som man måske ikke umiddelbart kan forestille sig?
– Generelt er det en stor fordel at have genbrug integreret i virksomheden. Er man ude hos en kunde, kan man tilbyde at genbruge deres gamle materialer til nye projekter, de ikke oprindeligt havde planlagt – det kan for eksempel være til en ny indkørsel. Det er jo en meget billig og CO2-besparende løsning. Det er en dobbelt win-win, for vi er allerede ude på jobbet, har ekspertisen og skal ikke ud og køre efter nye produkter.
– Det giver også en særlig arbejdsglæde at bidrage til en ordentlig nedrivning og vide, at materialerne får nyt liv, og vores erfaringer er, at det skaber et positivt kundesegment – alle synes, at de vinder på det, så man bliver måske mere omtalt af andre gennem mund-til-mund-metoden.

Hvordan udvider I jeres netværk, og hvad betyder det for jeres succes?
– Et stærkt netværk er afgørende for vores succes. Vi opbygger det gennem vores projekter, ved at møde folk og være aktive på sociale medier som Facebook. Mange kender til vores virksomhed efterhånden, og de henvender sig automatisk til os med materialer eller efterlysninger på materialer. Når vi er ude og besigtige ejendomme, så kan vi dermed også hurtigt spotte noget, som vi ved passer præcis til den og den kunde.

Er det et område, I vil effektivisere yderligere?
– Vi arbejder nu på at etablere en genbrugscentral, hvilket kræver tilladelser fra kommunen. Det er en proces, der tager tid, men det vil give os mulighed for at skille materialer ad og håndtere farligt affald på en sikker måde. Alt i alt vil det tillade os at blive endnu mere effektive, og måske kan der komme nogle nye synergier ud af det i forhold til genbrug og genanvendelse. Selvom det kan være udfordrende, tror vi på, at det vil styrke vores forretning og bidrage til et mere bæredygtigt lokalsamfund.

AF TINA TOFT MØLLER

Brian Kofoed

Brian Kofoed

Direktør, STM Entreprise ApS

STM Entreprise ApS’ fokus på bæredygtighed og genbrug illustrerer, hvordan virksomheder kan inkorporere cirkulære principper i deres daglige drift og gøre det til en god forretning.

Vidste du, at...

… genbrug og genanvendelse er vigtige for at maksimere naturens ressourcer, mens fuld cirkularitet er omfattende og kræver, at materialer genintegreres i naturen?

Kilde: ’Cirkulær økonomi i byggeriet. Med fokus på genbrug og genanvendelse af byggematerialer’/Concito

STM Entreprise ApS

blev etableret i 2011 og har i øjeblikket 28 medarbejdere. Virksomheden specialiserer sig i nedrivning og genbrug og tilbyder alt fra total nedrivning til miljøsanering og bortskaffelse af byggeaffald og forurenet jord. Deres tjenester strækker sig fra nedrivning af parcelhuse og sommerhuse til større industrielle og skolebygninger. Ved at genbruge store dele af nedrivningsmaterialerne reducerer virksomheden CO2-udledningen og mindsker belastningen på naturen.

Se mere på stm-entreprise.dk