Karen Bladt

Karen Bladt, formand for Business Center Bornholm og Bornholms Erhvervsråd, samt direktør i HASLE Refractories A/S. Foto: Jacob Jepsen

Der venter spændende år forude for Bornholm. Grøn omstilling blandt virksomhederne, Energiø Bornholm og dedikeret arbejde for at skabe helårsturisme for hele øen.

Så hvorfor ikke bare læne sig tilbage og nyde udsigten?

Det vil ikke være rettidig omhu, forklarer Karen Bladt, formand for Business Center Bornholm og Bornholms Erhvervsråd. Det er tværtimod nu trykket på speederen skal øges, og vigtigheden af den bornholmske erhvervsservice og erhvervsudvikling understreges.

”Det er altafgørende for Bornholm med et stærkt og sundt erhvervsliv. Det er alfa og omega for udbuddet af arbejdspladser på øen, og det kræver, at kommunen som helhed har et godt erhvervsklima med den service, der hører til for at udvikle og støtte øens virksomheder,” siger hun.

Karen Bladt understreger:

”Det bornholmske erhvervsliv er meget mangfoldigt. Der er de mere modne virksomheder i industrien, byggeriet og detailhandlen og så har vi en underskov af dygtige iværksættere. Alle skal kunne få hjælp til udvikling, og her træder Business Center Bornholm (BCB) ind med 1:1 vejledning. Det er kernen i BCB’s erhvervsfremmende aktiviteter og dermed en uhyre vigtig indsats fra kommunens side for at støtte erhvervslivet.”

Men hvorfor kan virksomhederne egentlig ikke selv løse den opgave?

”Uanset størrelsen af virksomheden så er der er som regel en virkelig travl hverdag omkring den daglige drift. Der bliver bestilt noget derude. Så når der opstår situationer, hvor der kan være tale om omlægning af drift, 

grøn omstilling, nye produktionsanlæg eller hvordan problemstillingen nu ser ud, så kan det være svært at få det nødvendige overblik,” siger Karen Bladt og uddyber:

”Det er den helikopteropgave, dialog og vejledning som BCB kan facilitere og bistå virksomheden med i en udviklingsproces.”

Det handler ikke kun om at være med på solskinsdage, men også, hvis de mørke skyer trækker sig sammen i horisonten.

”Det kan være hjælperedskaber som Early Warning. Det kan være at fastholde arbejdspladser, hvis medvind bliver til modvind, men det kan også være i den proces med Energiø Bornholm, der venter forude.”

Når Bornholm med verdens første energiø bliver et globalt grønt centrum, så vil der opstå muligheder, hvor også BCB vil spille en rolle.

”Energiø Bornholm bliver en kæmpe mulighed for hele øens erhvervsliv. I det udviklingsarbejde bliver BCB vigtigere end nogensinde, hvis alle døre skal åbnes og bolde gribes. Det er ikke kun de specialiserede maskinværksteder og elinstallatører der får erhvervsmæssig gavn af Energiøen, men også hoteller, restauranter, detailhandlen, private udlejere og meget mere. Og der kommer til at opstå en mængde afledte udviklingsopgaver

og potentialer, som Bornholm skal byde ind på. Her får BCB en absolut nøglerolle,” slutter Karen Bladt.

Det er med andre ord ikke tid til at flytte foden fra speederen til bremsen.