Få iværksætterhjælp til at

forædle idé til forretning

Lone Bentzen

IværktsætterDanmark og NextStep er sparring, workshops og forløb, der hjælper iværksættere godt på vej.

Svaneke Sæbehus er en af de bornholmske virksomheder, der har gjort god brug af IværksætterDanmarks workshop- og konsulentforløb udbudt i et samarbejde mellem Erhvervshus Hovedstaden og Business Center Bornholm (BCB) på Bornholm.
Her har BCB’s erhvervskonsulent Lone Bentzen hjulpet sæbehuset, der slog dørene op i Nansensgade 8 i Svaneke i juli måned for velduftende hjemmelavede sæber og miljøvenlige wellness-produkter.
”Forløbene hos IværksætterDanmark og med Lone Bentzen har hjulpet mig på to måder,” fortæller Anne Louise Noordegraaf.
”For det første har det været lærerige workshops ud i, hvordan man som kreativ iværksætter kan forløse sin drøm om at blive selvstændig og designe en bæredygtig forretningsmodel,” siger hun og tilføjer:
”For det andet så har det været et enormt plus at have Lone at sparre med. Det er jo ikke sådan, at hun kommer med en færdig virksomhedsplan, det er slet ikke hendes opgave, men hun kender til processen med en nystartet virksomhed og bidrager med værdifulde erfaringer og inputs.”
En ting som iværksætter er at stå med en idé. Noget andet er at folde den idé ud og se den tage form. Bogstavelig talt i dette tilfælde. For Anne Louise Noordegraaf producerer selv en lang række af sine sæbeprodukter. Det giver en travl hverdag samtidig med, at der skal udvikles på butik, koncept og foretages indkøb af produkter fra andre producenter, hvor man skal sikre sig, at de lever op til ambitionsniveauet om at score højt på bæredygtighed.
”Som iværksætter er læringskurven ekstrem stejl. Det er en spændende, men også en smule ensom proces, og der har det været en stor fordel at have en konsulent som Lone på sidelinjen som både hepper, stiller kritiske spørgsmål og kommer med kompetent vejledning.”
For Anne Louise Noordegraaf har forløbet med Iværksætterdanmark været så givende, at hun også forventer at deltage i det næste skridt – NextStep – med fokus på yderligere forretningsudvikling.

Hvad tilbyder NextStep?

NextStep

Opkvalificer iværksætteren på et NextStep-forløb med gratis 1:1 sparring og tilskud til privat rådgivning. Udgangspunktet er iværksætterens individuelle behov for kompetenceudvikling.

Hvor stort et tilskud kan jeg få?

Få tilskud på 75 % af udgifterne til din kompetenceudvikling, dog maksimalt 27.000 kr. ekskl. moms. Der kan søges tilskud til netop de udfordringer, iværksætteren bokser med, f.eks. inden for digital markedsføring, salg eller grøn omstilling.

Læs mere her: www.ivdk.dk

Hvordan hjælper IværksætterDanmark?

Iværksætterdanmark hjælper hele vejen, fra den gode idé til den gode forretning. Med praksisnære og relevante workshopforløb til at kunne starte, drive og udvikle din iværksættervirksomhed.

Ekspertstøtte til forretningsudvikling

Det kan være en stor udfordring at kaste sig ud i at udvikle idé til forretning og potentiel levevej. Men der er hjælp at hente for iværksætteren via sparringsforløb hos IværksætterDanmark samt NextStep. Det forklarer Business Center Bornholms erhvervskonsulent Lone Bentzen, der også er tovholder på forløbene på Bornholm.
’Det kan være ensomt at være iværksætter, for der er ingen kolleger man lige kan spørge til råds eller bare vende problemstillinger med,” siger hun.
”Når vi har IværksætterDanmarks (IvDK) workshopsforløb på Bornholm sker der det, at deltagerne møder andre iværksættere, som har mange identiske udfordringer.
IvDK har et rigtig godt indblik i, hvad der er populært hos og vigtigt for iværksætterne. Og så har de et stort netværk af erfarne leverandører, der er eksperter indenfor deres respektive felter, og som laver indsigtsfulde forløb for iværksætterne.’
Hvor mange iværksættere har gjort brug af forløbet?
”Indtil videre har over 30 bornholmske iværksættere haft glæde af workshopforløb fra IvDK. IvDK tilbyder dels branchespecifikke forløb, såsom ’Succes som madiværksætter’ der begynder i december. Og så har de også temaspecifikke forløb. Det kan handle om f.eks. markedsføring, salg og regnskab. Der er noget for alle og heldigvis er der mange der benytter sig af det. Det forventer vi også fortsætter til næste år, hvor vi allerede er i gang med at planlægge nye forløb på Bornholm.”
Derefter kan den nybagte virksomhed få yderligere kompetenceudvikling med et NextStep forløb.
’Det kan være en stor hjælp for en nystartet virksomhed at være med i et NextStep forløb.
Først og fremmest får iværksætteren sidemandsoplæring fra en ekspert og bliver derved klædt på til at kunne varetage det valgte kompetenceområde efterfølgende. Så får de også mulighed for, sammen med en vækstguide, at lave en handlingsplan for forløbets fokusområde. Det betyder at de skal opstille mål og ambitioner for deres virksomhed, og lave en detaljeret plan for, hvordan de når deres mål.
Når man er iværksætter, har man normalt ikke mange penge til eksperthjælp. Så når IvDK dækker 75% af den udgift bliver det meget mere tilgængeligt at få kompetencer, der kan modne virksomheden.”