FINANSIERING – ET OVERBLIK

 

Finansiering er et vidt begreb, og står du over for et udviklingsprojekt og mangler den sidste kapital, er der mange muligheder at vælge mellem, afhængig af projektets karakter – og du kan med fordel søge hjælp til at finde den rigtig finansieringsmulighed


Bornholms Erhvervsfond

Bornholms Erhvervsfonds yder støtte i form af lån eller eventuelt tegning af aktier eller anparter til nye eller bestående erhvervsvirksomheder på Bornholm, som skønnes at kunne styrke den erhvervsmæssige og befolkningsmæssige udvikling på øen.

Læs mere om Borrnholms ErhvervsfondFonden for Beskæftigelsesfremmende initiativer på Bornholm
Yder støtte  til  erhvervs- og beskæftigelsesfremmende  initiativer  på Bornholm. Fonden har særlig fokus på iværksætteri og initiativer, der anses for at have en positiv beskæftigelseseffekt.

Læs mere om Fonden for Beskæftigelsesfremmende initiativer på BornholmKom-i-gang-lån

Vækstfonden har indgået aftaler med en række pengeinstitutter, der tilbyder Kom-i-gang-lån som led i deres finansieringstilbud til iværksættere. Man kan få Kom-i-gang-lån, ved at henvende sig i sit pengeinstitut.  Denne type af lån er en kombineret lånegaranti- og rådgivningsordning. For at komme i betragtning som iværksætter, skal virksomhedens CVR-nummer være mindre end tre år gammelt.


LAG-Bornholm

LAG-Bornholm er en forening, som vil drive udviklingen af landdistrikterne og fiskeriområderne i bredt samspil med lokalsamfundet. Foreningen er åben for alle, som vil være med til at gøre en forskel og sætte mere fart på erhvervslivet, skabe nye job og gode levevilkår i området

Foreningen har ca. 4,5 mio. kroner årligt til at støtte projekter, der kan skabe udvikling i vores landdistrikter og fiskeriområder.

Det er muligt søge om
• tilskud til nye arbejdspladser
• tilskud til attraktive levevilkår
• udvikling og fornyelse i fiskeriområder

Læs mere om LAG-Bornholm


Der udover findes der utallige andre støtte- og tilskudsordninger i ministerier og interesseorganisationer inden for temaerne:

• Landbrug
• Fiskeri
• Økologi
• Grøn udvikling
• Komptence-udvikling
• Vækst og eksport
• Samarbejde med vidensinstitutioner

Desuden er der særlige støtteordninger til landdistrikterne. Her falder støtten typisk inden for ‘job og levevlikår, ‘konkurrencekraft i fødevaresektoren’ og ‘natur og miljø’.

Det er en naturlig del af iværksætter-rådgivningen, at man sammen afsøger disse muligheder.