’Jeg forstår
virksomheden på en
helt anden måde nu’

Christa Lodahl

Christiansøfarten ApS fik en ny og tredje medejer i januar 2023 – Simon Damkilde Christensen. Som tidligere ansat kendte han det lille rederi indgående, men det blev et kursus i klimaregnskaber, der fik ham helt ind under huden på virksomhedens drift.

Simon Damkilde Christensen har en baggrund som sømand
og konsulent i skibsbranchen og har tidligere været ansat ved
Christiansøfarten ApS – den samfundsvigtige forbindelse mellem
Bornholm og Christiansø. Derfor var det en ”no-brainer”
at takke ja, da han blev tilbudt muligheden for at træde ind i
ejerkredsen og ledelsen den 1. januar 2023 i forbindelse med et
generationsskifte.
Det første nye tiltag, Simon Damkilde Christensen tog initiativ
til, var et klimaregnskab. Noget han besluttede sig for at lære
at mestre, fordi det ville kræve en indgående dataopsamling
i forbindelse med rederiets drift.
Her fortæller han mere – og om hvordan det hele kom i stand.
– Jeg hørte om muligheden for at være med i en klimaregnskabsworkshop
gennem Nationalt Center for Grøn Energi og
Business Center Bornholm under en klimaworkshop arrangeret
af Bornholms Regionskommune. Det hele var meget nyt,
men jeg indså ganske hurtigt, at det også var en mulighed for
at komme hele vejen rundt i virksomheden, og jeg var drevet
af en stærk interesse for at lære alle aspekter grundigt at
kende.

Kan du fortælle om forløbet – hvordan var det?

– Der var en introdag, hvor man mødte fysisk op på Møbelfabrikken
i Nexø sammen med de andre deltagere, og det var
en fin start, fordi du også fik snakket med andre virksomhedsrepræsentanter.
Derefter var der en periode med 1-1 sparring,
som foregik online, så man kunne sidde hjemme hos sig selv.
Man fik også lektier for – det var helt klart med til at motivere
mig ekstra meget til at finde tiden til projektet, for man følte jo
lidt, at man skulle stå skoleret. Alt i alt har jeg nok brugt 30-40
timer på at dykke ned i virksomhedens tal og bilag.

– Jeg var selv lidt skeptisk – i hvert fald i starten – for jeg vidste
ikke så meget om emnet, men jeg har ikke fortrudt, at jeg
meldte mig til. Jeg forstår virksomheden på en helt anden måde nu og synes faktisk, at klimaregnskaber er spændende.

Simon Damkilde Christensen

Medejer, Christiansøfarten ApS,

Er der noget ved forløbet, der har overrasket dig?

– Jeg var selv lidt skeptisk – i hvert fald i starten – for jeg vidste
ikke så meget om emnet, men jeg har ikke fortrudt, at jeg
meldte mig til. Jeg forstår virksomheden på en helt anden måde nu og synes faktisk, at klimaregnskaber er spændende. Men jeg
er også sådan en type, der godt kan lide at nørde med detaljerne.
Og så snart du har prøvet at lave dit første klimaregnskab,
så er det heldigvis nemt; du får en skabelon til dataindsamling,
som skal overføres til Klimakompasset, og så kører det ellers
bare derfra.

Hvad har du opdaget i processen?

– Jeg har fundet af, hvor klimaaftrykket er størst i virksomheden.
Det er faktisk ret vigtigt at have kendskab til, for nogle
gange tror man måske, at det er størst på ét område, mens det i
virkeligheden viser sig at være et helt andet.
– At have viden om, hvad det koster CO2-aftryksmæssigt i
forhold til bl.a. fjernvarme, elforbrug, indkøb af materialer og
afhentning af affald er et grundlag for at kunne vurdere, om der
er nogle punkter, man kan pille lidt ved.

Hvad forventer I af fremtiden på grund af dette forløb?

– På kort sigt er der nogle punkter, hvor vi kan gøre noget
alene ved at snakke sammen og ændre adfærd. Vi kan eksempelvis
spare på elforbruget og generelt være mere opmærksomme
på, hvordan vi handler ind for at undgå spild – eller hvordan
vi sejler med skibene for at bruge mindre brændstof.
– Jeg har også nogle idéer om, at Christiansøfarten på sigt
kigger på nogle grønne investeringer med eventuel støtte fra
relevante fonde. Her skal vi lige vente og se tiden an, for lige nu
giver det ikke mening. Som virksomhed skal det jo også gavne
økonomien, hvad du foretager dig. Man kan desværre ikke lave
noget grønt ”bare fordi”… Men der er helt klart et spændende
potentiale.

AF TINA TOFT MØLLER

Simon Damkilde Christensen er ny medejer af Christiansøfarten ApS, der
er et af landets mindste rederier. Ruten er en vigtig transportforbindelse
for de fastboende på øerne såvel som for de knap 40.000 turister, der årligt
besøger øerne. Christiansøfarten har to skibe i sin flåde, tre ejere, syv
fuldtidsansatte og cirka 10 sæsonmedarbejdere. Siden sin indtrædelse i
ejerkredsen og ledelsen har Simon Damkilde Christensen bl.a. taget initiativ
til at få lavet et klimaregnskab, og den praksis vil han fortsætte med.

 

Om Klimakompasset

Klimakompasset er en webbaseret CO2-beregner, der kan
gøre klimaregnskabsprocessen nemmere og levere anbefalinger
til konkrete handlinger og tiltag, der kan bidrage til at
reducere virksomhedens klimaaftryk – fx at investere i energieffektiv
teknologi, at øge brugen af vedvarende energi og at
fremme bæredygtige indkøb og forsyningskæder. Det er udviklet
af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Energistyrelsen
og målrettet danske SMV’er.
Kilde: Klimakompasset.dk m.fl.