Leder: Udvikling er
nøgleordet

Velkommen til et nyt nummer af Business Bornholm.
Vores magasin er lavet, mens den største økonomiske krise
i nyere tid stadig sidder i kroppen på de fleste bornholmske
virksomheder.

Af Karen Bladt, bestyrelsesformand for Business Center Bornholm

8. september 2020

Nogle virksomheder er ude på den anden side af coronakrisen, mens andre står midt i den og er i fuld gang med krisestyring. Både virksomheder og samfund har kigget ned i et sort hul, og det er ikke alle, der har haft mulighed for at løfte blikket endnu.

Dette magasin fokuserer på udvikling. Udvikling af Bornholm og udvikling i den enkelte virksomhed. Det er vigtigt, at vi holder fanen højt og fastholder fokus på de tiltag, der skal sikre et stærkt bornholmsk erhvervsliv i fremtiden. Et stærkt erhvervsliv er – uanset branche – en forudsætning for et stærkt Bornholm.

Nogle af vores tiltag har lokalt fokus, andre rækker ud mod verden og er nødvendige, hvis de bornholmske virksomheder fortsat skal kunne konkurrere internationalt.

En af vores vigtigste lokale indsatser er at sikre fremtidens
arbejdskraft til de bornholmske virksomheder. Her er der brug for det lange seje træk. Det handler om at uddanne vores unge mennesker, og det handler om at tiltrække dygtige medarbejdere ovrefra – at skabe tilflytning.

For vores unge er der godt nyt: I 2019 blev projektet Bornholmermodellen afsluttet efter at have vist flotte resultater
med at øge antallet af praktikpladser på Bornholm. Projektet viste, at det kan lykkes, hvis man laver en målrettet indsats med fokus på samarbejde. Det er derfor en stor glæde, at Business Center Bornholm nu med hjælp fra Nordea-fonden, Bornholms Regionskommune og Sparekassen Bornholms Fond har igangsat projektet Faglært er Fedt, som skal få flere unge mennesker til at
vælge og færdiggøre en faglært uddannelse. Vi glæder os til at komme i gang og bygge videre på de erfaringer, vi allerede har høstet.

På tilflytterindsatsen må vi desværre nu lukke vores tilflytterservice ned, idet det økonomiske grundlag ikke længere er til stede. Tilflytterfunktionen blev etableret i 2016 i et fællesskab mellem Bornholms Regionskommune og det bornholmske erhvervsliv – Målet har været at tiltrække tilflyttere til øen gennem en koordineret indsats. Fra erhvervets side er vi meget kede af, at projektet må slutte nu. De dygtige og engagerede medarbejdere i  tilflytterfunktionen har ydet en kæmpe indsats og skabt flotte resultater. Det skal de have stor tak for. Der skal nu findes en ny vej til at skabe tilflytning og dermed sikre den arbejdskraft, som virksomhederne får brug for.

En spændende og meget stor mulighed for udvikling af Bornholm er planerne om etablering af en energi-ø og hele off-shore vind industrien. Her er det vigtigt, at det bornholmske samfund, regionskommunen, virksomhederne og arbejdstagerne arbejder sammen om at forberede os bedst muligt til at udnytte de muligheder, der opstår. Det arbejde er i opstarten, og i Business Center Bornholm er vi meget fokuserede på at bidrage til, at Bornholm er klar, når fremtiden banker på.

Vender vi blikket ud fra Bornholm, er der nogle store nationale og internationale dagsordener, der gør sig gældende og endda ser ud til at blive forstærket i kølvandet på coronakrisen. To af de vigtigste er den grønne omstilling og digitalisering i virksomhederne. Her skal de bornholmske virksomheder fortsætte det gode arbejde og vi
skal have flere med.

Der er nok at tage fat på. Udvikling er nøgleordet.

God læselyst.

Læs hele Business Bornholm Magasinet her.