Det er forstemmende

Christa Lodahl
Synspunkt af Karen Bladt, formand Bornholms Erhvervsråd.
Se indlægget hos Bornholms Tidende her.

Så er vi her igen. Den årlige budgetproces i BRK er rullet i gang og sparekataloget er atter på gaden. Endnu engang står Business Center Bornholm for skud i kommunens forslag til besparelser. Denne gang med en større beskæring end set i de foregående år. Salamiens stykker bliver større og større.

På vegne af det bornholmske erhvervsliv må jeg nu råbe meget højt: Det duer ikke! Hvis Bornholm skal udvikle sig og op af det økonomiske hængedynd, så er forudsætningen, at vi har stærke virksomheder, som skaber arbejdspladser. Arbejdspladser, som er grundlaget for øens økonomi og den velfærd vi alle ønsker.

Bornholmske virksomheder er i positiv udvikling, men stærke og driftige virksomheder er ikke en selvfølge, og det er af stor betydning, at vores erhvervsliv ikke taber momentum. Den lokale erhvervsservice spiller her en stor rolle.

Vores omgivelser, lovgivning, markeder og konkurrenter ændrer sig hele tiden og sætter alle virksomheder under pres. Det kræver en sikker hånd på rattet og konstant udvikling og ny viden. De fleste bornholmske virksomheder er i kategorien små og mellemstore (SMV). De har brug for udviklingsstøtte, sparring og ny viden gennem workshops – her på øen vel at mærke. De har ikke ressourcer til at deltage i mange arrangementer “ovre”, som ofte betyder hele dage væk fra driften.

Det bornholmske samfund har en kæmpe interesse i at det fortsat er attraktivt at drive og etablere virksomhed på øen. Det kræver opbakning – at der fortsat er midler til en vedholdende indsats, der kan bidrage til omstilling og udvikling.

Den lokale erhvervsservice er essentiel. Den kan ikke nedskaleres mere. Det duer ikke!

Bornholms Erhvervsråd v/Karen Bladt, formand

Om Bornholms Erhvervsråd:

Erhvervsrådet er et rådgivende organ og skal sikre, at erhvervet på Bornholm er bredt repræsenteret og høres på tværs af erhvervslivets interesser omkring lokale og regionale rammevilkår og strategier på erhvervsområdet og består af:

Bornholms Erhvervsråd
Karen Bladt, Dansk Industri
Benny Schou, Horesta
Claus Stamer, Dansk Industri Byggeri
Liselotte Hjorth, Dansk Erhverv
Anders Bjerregaard, SMVbornholm
Peter Lund Olsen, Tekniq Bornholm
Frederik Tolstrup, Bornholms Landbrug & Fødevarer
Nikolaj Nexø Grønnegård, finansområdet
Klaus Holm, Metal Bornholm
Joan Prahl, FH Bornholm