Turismen skal omfavne hele øen hele året

Turismen skal omfavne<br />
hele øen hele året

Nyt projekt med Destination Bornholm og Business Center Bornholm skal udvikle det bornholmske turismeerhverv.

Du kender sikkert udtrykket ’sæsonen’. Et ord der nærmest er blevet et bornholmsk begreb for den tid på året, hvor der kommer flest turister til øen. Så siger man ’sæsonen’, så ved fastboende præcis, hvad der menes – ’sæsonen’ er den tid på året. På Bornholm er vi godt på vej med at strække sæsonen, men nu skal arbejdet skubbes yderligere på vej.
Både turistsæsonens varighed, men også forståelsen af den. Turistsæsonen skal videreudvikles som et helårserhverv. Det sker blandt andet med projektet: Bornholms turisme – hele året og på hele øen. Et visionært projekt med Destination Bornholm som motor i tæt samarbejde med Business Center Bornholm.

Ambitionen

Et projekt der skal bygge på det gode, eksisterende arbejde – men hvordan skal fremtiden egentlig se ud for Bornholms turismeerhverv? Det svarer Pernille Kofod Lydolph, direktør hos Destination Bornholm på:
”Først og fremmest så håber vi på flere besøgende udenfor sommerperioden, samtidig med at vi fastholder antallet af gæster på øen i sommerperioden. Vejen dertil handler dels om at forretningsudvikle med særligt blik for vores internationale gæster, og dels handler det også om at forretningsudvikle på et oplyst grundlag. Og det gælder for alle, der arbejder med udviklingen af Bornholm – enten i egen virksomhed eller på vegne af øen,” og hun tilføjer:
”Sidst men ikke mindst så skal vi samtidig blive bedre til at få en større del af øen i spil, så vi hjælper gæsterne med at få øje på alt det fantastiske, som vi kan tilbyde, og som mange kun opdager en brøkdel af.”

Købmandskab

Det bornholmske erhvervsliv har allerede godt fat, hvilket også bemærkes andre steder.
”Vi er først og fremmest rigtig gode til at samarbejde på øen. Og det i en sådan grad at vi sammen skaber resultater, som gør, at mange andre kigger mod os. Senest har Värmland i Sverige og Destination SydkystDanmark på Sjælland haft fat i os på Bornholm for at lære af vores fælles arbejde. De noterer sig, at vi i stigende grad har gæster fordelt over en stor del af året, og vil gerne lære af vores erfaringer,” forklarer Pernille Kofod Lydolph.
Det betyder dog ikke, at det er tid til at hvile på laurbærrene:
”Vi må gerne blive endnu bedre købmænd, men det kræver indsigt og viden om hvor gæsterne er, hvornår de er på besøg og hvornår vi kan forvente, at de kommer, og hvem de er. Nye datakilder som vejrdata, teledata, omsætningsdata m.m. skal give os indsigt i forventningerne til de kommende uger og måneder, så vi kan sikre gæsterne en god oplevelse og samtidig også få løftet omsætningen og indtjeningen. Det er noget af det, som vi vil arbejde med i projektet, og hvor vi i samarbejde med Business Center Bornholm, vil hjælpe med at tilvejebringe tallene og sammen sikre, at vi tolker rigtigt på tallene – og i øvrigt bliver vant til at bruge dem,” siger hun.

Planlægning

Hårdt arbejde og stærke intentioner bærer ikke frugt i sig selv; det er også målsætninger, som man støder på andre steder i landet, men at der for Bornholm nu er en færdigstøbt plan, gør en forskel, forklarer Pernille Kofod Lydolph:

”Ved siden af forretningsudviklingen er det jo i sagens natur vigtigt, at vi også arbejder med vores arealer. Og at vi derigennem sikrer, at mulige investorer, der gerne vil investere i øen, kan se, at vi har lagt en plan. Så kan de hurtigere vurdere, om de vil med ombord i Bornholms udvikling. Skal de vente i flere år på at få lov at investere deres penge, så er sandsynligheden for, at de finder andre steder at bruge deres penge, stor. Forretningsudvikling og helhedsplaner for øen er derfor to indsatser, der går hånd i hånd.”

Den anden indsatspartner i projektet er Business Center Bornholm. Her ser erhvervschef hos Business Center Bornholm, Christa Lodahl frem til at være med til at folde projektet ud.

”Projektplanen er detaljeret og ambitiøs for turismeerhvervet og rækker frem til 2030. Vi skal nu i gang med indsatser og handlinger, der gør at vi som ø kan realisere planen og arbejde frem mod at få turismen bredt ud til hele øen og over hele året. Planen er vigtig, men det er mindst lige så vigtigt at vi igangsætter tiltag, der gør at vi lykkes med planen,” siger hun.

Pernille Kofod Lydolph

Udvikling

At turismen kan udvikles, vidner de sidste ti år om. Her er antallet af årlige overnatninger steget fra 1,2 millioner til 1,8 millioner. Omsætningen er fulgt med. Fra en turismerelateret årsomsætning samlet for hele øen på 1,2 milliarder kroner til 3,0 milliarder kroner.

Så projektet handler ikke kun om at få flere turister til at opleve, hvor skøn Bornholm er også selv om kalenderen ikke rimer på badebukser og kolde is, men også at skabe flere arbejdspladser og øget omsætning.

”Det kan man ikke gøre ved at tænke mere af det samme. Vi ved jo, at der er byer, som turisterne søger af sig selv, hvorfor udviklingsplanen har særlige geografi ske indsatsområder med byer som Hasle, Åkirkeby, Nexø og den centrale del af øen som fokusområder,” siger Christa Lodahl.

Samarbejdet med Destination Bornholm handler ikke mindst om vidensdeling og at sikre, at vi arbejder med overordnede tiltag men også med de enkelte virksomheder og deres udvikling, som netop er Business Center Bornholms rolle.

”Vi skal arbejde med de relevante virksomheder og sammen afklare virksomhedernes potentialer og muligheder og udarbejde handleplaner med mål og delmål, der gør det overskueligt for virksomhederne at eksekvere på målene. Hver enkelt virksomhed er unik, og derfor vil det også være individuelt tilrettelagte forløb, hvor vi tager al vores viden og erfaring fra projektet ”Genstart Erhverv i Gadeplan” med over i dette projekt.

Vi har en forventning om at arbejde med, at virksomhederne i højere grad har forståelse for turismens fl ow, hvor Destination Bornholm jo netop indsamler en masse brugbare data, som er værdifuld viden, når man skal arbejde med egen virksomhed. Det kan være helt jordnært som en cafe, der lukker kl. 17, men data viser, at der er mange turister i nærområdet fra kl. 18 til 20. Den slags data har Destination Bornholm, men vi skal i endnu højere grad sikre, at de enkelte virksomheder også anvender data i måden de udvikler deres virksomhed på. Derfor er de en nøglepartner for os i den udviklingsproces,” siger hun.

Christa Lodahl

Jeg er rigtig glad for, at Bornholms Regionskommune har nikket ja til vores ansøgning, så vi kan sætte barren endnu højere og styrke de mange virksomheder, der er afhængige af turismen – enten direkte eller indirekte. Vi ser frem til sammen med BCB at arbejde videre med finansieringen, så vi forhåbentlig kan sætte arbejdet i gang i midten af 2023.

Pernille Kofod Lydolph

direktør , Destination Bornholm

KOM TÆT PÅ PROJEKT: BORNHOLMS TURISME – HELE ÅRET OG PÅ HELE ØEN

Formål:

Et nyt 3-årigt projekt “Bornholms turisme – hele året og på hele øen” har til formål at iværksætte og følge op på en række af de tiltag, som anbefales i et tidligere projekt »Udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod år 2030«.
Det primære fokus er at få hele øen i spil om sommeren samt øge antallet af gæster i forårs-, efterårs- og vintermånederne.

Fokus

1) Netværksdannelse og organisering af aktører

Outdoor

Der vil blive arbejdet med aktører fra styrkepositionen ’Outdoor’, forstået som alle virksomheder og organisationer, der arrangerer aktiviteter i naturen, opdelt i henholdsvis ’grønne’ (på land) og ’blå’ (ved/på vand) tiltag.

Geografiske fokusområder

Netværksdannelse og samarbejder i de tre udpegede geografiske nedslagsområder fra Udviklingsplanen:
I Hasle er afsættet for arbejdet med byudvikling byen og havnens industrihistorie, ligesom der er fokus på nutidens kunsthåndværk og etablering af flere tilbud til turister på havneområdet.

I Nexø, hvor byudviklingen er i fuld gang, vil en organisering, hvor borgerforening, erhvervsforening og lokale aktører samles om aktiviteter, der kan udmønte udviklingsplanens anbefalinger for især havneområdet, blive iværksat.

I Aakirkeby er målet at gøre byen til et centrum for formidling af outdoor – og samtidig styrke samspillet mellem friluftsprojektet Den grønne Bølge og de grønne outdooraktiviteter.

2) Virksomhedsudvikling

Igennem workshops, ekspert-mentor-forløb og personligt tilrettelagte forløb med en-til-en udviklings-sparring, understøttes den enkelte deltagende virksomhed i læring for at nå egne mål og derigennem også målene i udviklingsplanen.