Vand er grønt guld
hos Victor Vask A/S

Ove Loland foreslog Victor Vask A/S at genbruge de store vandressourcer,
virksomheden bruger sit vaskearbejde, og processen betyder, at der i dag
arbejdes på at kunne rense det grå spildevand renere end regn, så det kan
nedsive på grunden, samt opsamle regnen samme sted til brug i
produktionen. Resultaterne er så positive, at løsningen
kan eksporteres til vaskerier i udlandet.

Af Louise Skøtt Gadeberg

Vand er på alle måder en utrolig kostbar ressource. Både når den tappes fra hanen, når den skal bortledes via kloakken – og når den falder på et areal blot for at forsvinde ned i jorden. For en virksomhed som Victor Vask A/S, der forbruger 15 kubikmeter vand i døgnet på en gennemsnitlig produktionsdag, giver det derfor god mening at kigge på, om det forbrug kan gøres smartere. Både for bundlinjens og miljøets skyld.

Derfor blev direktør og ejer af Victor Vask A/S, Kenn Kjellberg, også for alvor interesseret, da Ove Loland fra Svaneke henvendte sig med en ide til, hvordan virksomheden kan rense det grå spildevand, som normalt ledes ud i kloakken.

Bæredygtighed skal batte på bundlinjen
”Jeg blev kontaktet af Ove Loland fra Svaneke, og han har i 36 år beskæftiget sig med grønne løsninger. Vi konstruerede et mini-testanlæg sammen, som kunne rense det grå spildevand, og resultaterne var så ne, at vi besluttede at søge Vækstforummidler til et anlæg i fuld skala. Den renseproces kører nu – og det kan mærkes økonomisk,” forklarer direktøren.

Og det skal det også kunne, hvis bæredygtigheden skal have ben at gå på, mener Kenn Kjellberg.

”Efter min mening, er det forbedret bundlinje, der skal bære bæredygtigheden og Bright Green Island frem. For hvilken erhvervsleder vil ikke gerne være grøn, hvis det er en god forretning.

Vi er f.eks. gået videre med vores optimeringsarbejde og tester pt., hvordan vi renser det grå spildevand fra selve vaskeprocessen, så vi kan bruge det igen og igen. Vores mål er slet ikke at udlede noget spildevand til kommunens kloakker, så vi yderligere kan blive fritaget for afledningsafgiften – og i øvrigt at opsamle alt det vand, vi har brug for, på vores egen grund.”

Renere end regn – og måske en god eksportvare
Eurofins, det forhenværende Steins laboratorium, har testet det vand, som Victor Vask A/S har renset og gerne vil nedsive. Og vurderingen fra det anerkendte laboratorium er klar: Det rensede vand er lige så rent som drikkevand og den regn, der naturligt falder på jorden.

”Det er klart, at så får vores ne resultater endnu mere solide ben at gå på. Nogle af vores kemi- og maskinleverandører har allerede udtrykt stor interesse for at købe sig ind på vores viden og know-how om dette, så på den måde er vi som virksomhed med til at sprede det grønne budskab, gøre Bornholm til en endnu mere Bright Green Island – endda med en grøn bundlinje. Så foreløbig går det, som præsten prædiker,” slutter Kenn Kjellberg, direktør for Victor Vask A/S.