Vild genialt

Christa Lodahl

Bornholmsk ginproducent fik løft med grøn forretningsudvikling.

Wild Distillery har med stor succes medvirket i erhvervsfremmeprojektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm (BBB), der i perioden 2017 til 2022 har hjulpet mere end 50 små og mellemstore virksomheder med en forretningsplan, der kan booste klimavenligheden og konkurrenceevnen.
Virksomheden har desuden fået et investeringstilskud på 50.000 euro til et nyt, stort destilleringsanlæg, der kan give en mere grøn produktion.
Her fortæller Master Distiller og indehaver, Henrik Nerst, mere.
– Vi har fra begyndelsen tænkt bæredygtighed ind i virksomheden, da vi er økologiske. Men når man dykker ned i det, så er der så mange områder, man kan tage fat på.
Hvad var den overvejende grund til, at I sagde ja til at være med i projektet?
– Vi blev kontaktet af Business Center Bornholm, da det rygtedes, at det gik godt; vi havde en kraftig vækst og planer om at få endnu mere styr på bæredygtigheden.
– Når man begynder at tælle, hvad man har, og veje, hvad man har, bliver det virkelig interessant. Man kan tydeligt se, hvor man kan sætte ind for at undgå spild.
Kan du fortælle lidt mere detaljeret om selve processen med BBB?
– Vi kom med i januar 2021 og afsluttede projektet sidste år. Det startede med en udvælgelsesproces. Vi ville have de helt rigtige konsulenter til at måle og analysere på vores CO2-aftryk, og valget faldt på repræsentanter fra Niras og Rambøll. Derefter blev der lavet en masse udregninger på bl.a. vores energiforbrug. Resultatet var en rapport, der konkluderede, at vi kunne opskalere vores destilleringsapparat. Investeringen lød på 1,2 millioner kroner.

Hvad fik jer til at vælge at investere?
– Vi kunne godt se lyset for enden af tunnelen. Jeg brugte en stor del af min arbejdskapacitet på at destillere i stedet for at bruge tiden på udvikling og optimering. Det oprindelige apparat kørte en meget stor del af tiden, også om sommeren, hvor vi havde over 30 grader på fabrikken, så vi skulle bruge noget energi på at køle ned. Nu destillerer vi i januar og februar, hvor bygningen varmes op af overskudsvarmen, og så vi sparer på energien.
Så genialt – og så enkelt!
Ja. Det fungerer også optimalt for mig at fordele mine arbejdsprocesser bedre.
Har I samarbejdet med andre virksomheder og organisationer på Bornholm under projektet?
– Ikke direkte, men vi kiggede bl.a. på, hvordan vi kunne bruge restprodukter. Der fik vi fat i Bornholms Mosteri. Når de presser rabarber, har de pulpen i overskud, den laver vi rabarber-gin af.

– Vi har selvfølgelig tænkt ind, at vores kommunikation ikke skulle være greenwashing, så vores kommunikation er vokset i takt med, at flere og flere virksomheder spørger til vores produktion.
– Det er jo nemt nok at sige, at man er bæredygtig, men at kunne forklare hvordan, at kunne fremvise udregninger og fortælle, at det her er faktisk rigtigt, det er noget helt andet. Og det er vigtigt.

Henrik Nerst

Master Distiller og indehaver, Wild Distillery

Hvordan har projektet hjulpet jer med at kommunikere til kunder og samfundet generelt?
– Vi har selvfølgelig tænkt ind, at vores kommunikation ikke skulle være greenwashing, så vores kommunikation er vokset i takt med, at flere og flere virksomheder spørger til vores produktion.
– Det er jo nemt nok at sige, at man er bæredygtig, men at kunne forklare hvordan, at kunne fremvise udregninger og fortælle, at det her er faktisk rigtigt, det er noget helt andet. Og det er vigtigt.
Kan I mærke en efterspørgsel på de her grønne tiltag?
– Det kommer stille og roligt, det kan vi godt mærke. Og nogle virksomheder har meget fokus på det. Vi laver eksempelvis
mange firmagaver med ”custom print”, og en af vores
kunder, der er et elfirma, havde fået en ny ansat hos dem, som
ikke troede på, at ginproduktion på lille Bornholm var en bæredygtig
forretning. Så kunne vi – fordi vi har gjort benarbejdet
– inden for kort tid sende vores CSR-rapport CSR (Corporate
Social Responsibility), som viser præcis, hvad vi gør – lige fra
affaldshåndtering til varmeforbrug.
Hvad er jeres fremtidige planer for at opretholde og styrke jeres
praksis?
– Udover Biogas, er vi også ved at undersøge, hvordan vi kan
mindske produktionspildevand. Vi tænker også over bæredygtighed
i vores indkøb – det vil sige: store mængder, færre gange.
Vi bruger desuden FSC-certificeret pap og bionedbrydelige
pakkechips.
Hvordan påvirkede dette fokus på en bæredygtig bundlinje Wild
Distillery i det hele taget?
– Det har givet os et forspring i at være mere bæredygtige,
end vi ellers har kunnet være på markedet, så det har givet os
et spark – et ekstra løft!

Hvad er bæredygtighed?

Bæredygtighed er ”en teknologis eller en kulturs slid
på naturgrundlaget,” mens bæredygtig udvikling er at
sikre en reduktion af klimapåvirkninger og en balanceret
ressourceudnyttelse.
Kilde: DTU