Bornholmermodellen – Praktikpladsgaranti

Projektet Bornholmermodellen – Praktikpladsgaranti er afsluttet pr. d. 31/12-2019, men virksomheder kan stadig tilslutte sig arbejdet.

Kort om projektet

Toneangivende virksomheder inden for de erhvervsfaglige brancher på Bornholm gik sammen om at garantere praktikpladser til unge bornholmere. Formålet var at sikre faglært arbejdskraft – også i fremtiden.

Tilmeldte virksomheder

Selvom projektet er afsluttet, er det forsat muligt for virksomheder tilslutte sig arbejdet. De tilmeldte virksomheder garanterer at tage et bestemt antal elever og lærlinge, og forpligter hinanden til at tage et fælles ansvar for at øge antallet af praktikpladser. Samtidig betyder ordningen, at de unge kan få et konkret og retvisende billede af mulighederne inden for de forskellige brancher. Nye virksomheder kan tilmelde sig ved at udfylde formularen nederst på siden. Se tilmeldte virksomheder og antal elevpladser fordelt på forskellige faggrupper her.

 

2019 blev et rekordår!

2019-tallene for indgåede og igangværende uddannelsesaftaler for elever med bopæl på Bornholm er yderst positive. 2019 er et år, vi alle kan se tilbage på med stolthed. Virksomhederne og kommunen har løftet i flok. Der er samlet blevet indgået 419 uddannelsesaftaler i 2019 for elever med bopæl på Bornholm. Det er en stigning på 12,3% set i forhold til 2018. Tallene viser tydeligt, at det betaler sig at samarbejde og tænke kreativt. Specielt sundhedsområdet har i 2019 vækstet positivt med en stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler på 47,4%.

Borgmester Winni Grosbøll udtaler:

Det er en overordentlig god nyhed, at der i 2019 blev indgået så mange uddannelsesaftaler på Bornholm, at der er tale om et rekordår. Det er godt for de bornholmske virksomheder, hvor det nu ser ud som om der bliver uddannet mere faglært arbejdskraft, men også for det kommunale ældreområde, som allerede nu mangler social-og sundhedsassistenter.  Det har længe været en strategi i kommunen, at arbejde for at sikre kvalificeret arbejdskraft til Bornholm bl.a. til ældreområdet, så det er dejligt at kunne konstatere, at det lange seje træk nu har resulteret i, at der særligt på sosu-området, er indgået et rekordantal uddannelsesaftaler.

Der arbejdes i øjeblikket på at opstarte et nyt projekt – “Faglært er fedt”.

NEMT OVERBLIK OVER BORNHOLMSKE ERHVERVSUDDANNELSER

Læs vores erhvervsuddannelse guide og få nemt overblik over mulighederne på Bornholm.
Se vores tidligere guide, “Vidste du…?

Fordele for virksomheden

  • Virksomheden profileres i kampagner, hvor de aktuelle praktikpladser annonceres. Praktikpladser kan bl.a. annonceres på Campus’ Facebook-side og hjemmeside, ligesom oversigter kan hænges op i klasselokaler.
  • Virksomheden garanteres årlig deltagelse på praktikpladsdating.
  • Virksomheden får hjælp til at finde det rette match til ledige praktikpladser.
  • Virksomheden får administrativ hjælp til rekruttering.

Krav til virksomheden

  • Virksomheden skal være godkendt til at tage elever inden for de relevante uddannelser.
  • Virksomhederne er behjælpelige med på skift at tage de elever, som ikke selv finder en praktikplads umiddelbart efter grundforløbet.
  • Forekommer der fagområder i uddannelsen, som virksomheden ikke kan dække, kan der tegnes delaftaler eller kortere aftaler.
  • Virksomheden opfordres til at reklamere for aftalen blandt sine samarbejdspartnere på Bornholm.

Tilmeld din virksomhed