Vi passer på dine data

Vi beskytter dine personlige oplysninger

Privatlivspolitik

Det er Business Center Bornholm målsætning at beskytte dine personlige oplysninger. Denne politik beskriver, hvordan Business Center Bornholm håndterer personlige oplysninger der indsamles og behandles på Business Center Bornholm hjemmeside og i forbindelse med udsendelse af e-post m.v.

Hvad er personlige oplysninger?

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, fx navn, adresse, e-mailadresse eller andre kontakt oplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Som hovedregel kan du bruge hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

 

Formål

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er:

 • At yde håndholdt vejledning og sparring med de bornholmske virksomheder
 • At skabe vækst og udvikling for erhvervslivet på Bornholm
 • At bistå virksomhederne med at skabe flere lokale arbejdspladser

 

Hvilken data

Business Center Bornholm har oplysninger om dig, hvis du har haft et møde med os, har deltaget i et af vores arrangementer, er tilmeldt vores nyhedsbrev, har besøgt vores digitale kanaler, eller har været i dialog med os.

Vi behandler de oplysninger, du giver os eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.  Ydermere er det i vores interesse, at du føler dig tryg ved at videregive dine oplysninger til os. Business Center Bornholm behandler ikke følsomme oplysninger om dig.

Business Center Bornholm behandler og opsamler data om dig og din virksomhed i forbindelse med:

 • Erhvervsservice
 • Nyhedsbreve
 • Deltagelse i arrangementer
 • Ved brug af cookies på vores hjemmeside.
 • Ved at du bruger sociale medier, såsom Facebook og LinkedIn, i forbindelse med Business Center Bornholm tjenester, arrangementer, markedsførings heraf eller kommunikation med Business Center Bornholm.

I den forbindelse kan Business Center Bornholm blandt andet indsamle følgende personoplysninger:

 • Navn, identifikations- og kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail adresse).
 • IP-adresse, oplysninger om styresystemet på din computer eller mobile enhed og den valgte browser.
 • Online aktiviteter på hjemmesiden.
 • Dine henvendelser, svar på spørgeskemaer eller andre formularer, og anden kommunikation med Business Center Bornholm.
 • Situationsbilleder ved arrangementer og events.
 • Informationer om dig fra de sociale medier, herunder f.eks. Facebook, Instagram og LinkedIn.

Business Center Bornholm behandler ikke personfølsomme oplysninger om dig.

 

Grundlaget

Retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er udførelsen af en opgave i samfundets interesse og herunder i overensstemmelse med Erhvervsfremmeloven – kapitel 6 §14 stk. 1 og stk. 8. Samtidig er behandlingen nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsøvelse som Business Center Bornholm har fået pålagt jf. en kontraktlig forpligtelse med Bornholms Regionskommune med retsgrundlaget fra forordning om databeskyttelse 2016/679 (databeskyttelsesforordningen), art. 6, stk. 1, litra e (Behandling som er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt).

Dette skal du yderlige vide omkring vores data på dig og din virksomhed:

 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige oplysninger som navn, kontaktdetaljer og arbejdssted.
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere som analyseinstitutter og samarbejdspartnere for effektmålinger og regionale/nationale erhvervsfremmeinitiativer.
 • At vi i nogle tilfælde deler nogle af dine oplysninger (navn, virksomhed) ifm. udlevering af deltagerlister til øvrige deltagere, afholdelsesstedet samt oplægsholdere på det/de arrangementer, du er tilmeldt.
 • At nogle af vores databehandlere er beliggende udenfor EU/EØS – f.eks. i USA, og de amerikanske databehandlere er på den af EU Kommissionen godkendte EU-US Privacy Shield liste.
 • At vi kan tage situationsbilleder til vores arrangementer til markedsføringsbrug på vores hjemmeside og sociale medier.
  • Du har altid mulighed for at trække samtykke til offentliggørelse af billeder tilbage ved at kontakte os.

Hvornår sletter vi dine data?

Business Center Bornholm opbevarer og behandler kun din data så længe det er nødvendigt i forhold til grundlaget for databehandlingen.
Vi gennemgår data 1 gang årligt i marts måned.

Dette skal du yderlige vide omkring vores data på dig og din virksomhed:

 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige oplysninger som navn, kontaktdetaljer og arbejdssted.
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere som analyseinstitutter og samarbejdspartnere for effektmålinger og regionale/nationale erhvervsfremmeinitiativer.
 • At vi i nogle tilfælde deler nogle af dine oplysninger (navn, virksomhed) ifm. udlevering af deltagerlister til øvrige deltagere, afholdelsesstedet samt oplægsholdere på det/de arrangementer, du er tilmeldt. 
 • At nogle af vores databehandlere er beliggende udenfor EU/EØS – f.eks. i USA, og de amerikanske databehandlere er på den af EU Kommissionen godkendte EU-US Privacy Shield liste.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Indsigsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Berigtigelse og sletning: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har – I særlige tilfælde – ret til at få slettet oplysninger om dig eller få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Se kontakt Information nedenfor.

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder og finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os.
info@bornholm.biz
56 95 73 00