Bornholm ud i verden

Hjem » Strategiske indsatser » Bornholm ud i verden

Projektet er afsluttet

Business Center Bornholm har været projektpartner.

Individuelt fokus – fælles mål

Vi vil ud i verden med Bornholms virksomheder, og vi vil have dig med!

Erhvervshus Hovedstaden – Copenhagen Business Hub er operatør på dette program med Business Center Bornholm som samarbejdspartner. Programmet skal bidrage til at styrke bornholmske virksomheders evner til at opnå succes ved internationalisering bl.a. ved at optimere deres forretningsudvikling, salg og produkter. Understøttelsen sker gennem udviklingen af en effektiv strategi for, hvordan virksomhederne bedst udnytter det internationale potentiale som grundlag for at skabe vækst i deres virksomhed.

Målsætningen bag Bornholm ud i verden er at øge din virksomheds salg – og derigennem styrke Bornholms vækst.

Bornholm ud i verden starter med et dybdegående forløb på et halvt år. Vi tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed og vi designer forløbet med afsæt i jeres hverdag og de udfordringer I har. Sammen vurderer vi de muligheder og barrierer din virksomhed står overfor, sætter fælles mål og lægger en konkret plan for, hvordan vi når dem.

 

Kontaktpersoner

Business Center Bornholm
Travis Lind Thornton
Senior Erhvervskonsulent
travis@bornholm.biz
+45 88 18 41 45

Erhvervshus Hovedstaden
Ebbe Mølsted-Møller
Forretningsudvikler
emm@ehhs.dk
+45 41 88 66 08

Støttes af:

I forbindelse med kortlægningen af virksomhedens vækstmuligheder og vækstbarrierer ydes sparring til, hvordan barriererne bedst overkommes, og der er herunder mulighed for at indkøbe danske og udenlandske specialister indenfor jeres område eller indenfor specifikke fagområder.

Der er i tilknytning til programmet mulighed for at søge funding til relevante investeringer i produktionsanlæg, hvis dette viser sig at være en barriere for vækst i din virksomhed.

Hvem kan deltage?
Bornholmske virksomheder med en ambition og lyst til at arbejde strategisk med vækst og eksport.

Hvornår starter det?
Projektet tilbyder individuelle forløb og derfor kan vi starte nye forløb med kort varsel. Kontakt os for at høre nærmere.

 

Læs mere om Bornholm ud i verden her.

Bornholm ud i verden består af partnerne Business Center Bornholm, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Bornholms Regionskommune, herunder det tidligere Vækstforum Bornholm. Erhvervshus Hovedstaden er operatør på programmet.