FONDEN FOR BESKÆFTIGELSESFREMMENDE INITIATIVER

STØTTE TIL BORNHOLMSKE IVÆRKSÆTTERE OG INITIATIVER
Hjem » FBI – Fonden for Beskæftigelsesfremmende Initiativer

Det er Fondens formål at yde støtte til erhvervs- og beskæftigelsesfremmende initiativer på Bornholm. Fonden har særlig fokus på iværksætteri og initiativer, der anses for at have en positiv beskæftigelseseffekt.

Fondens kapital stammer fra likvidationen af Bornholms Andelsvaskeri A.m.b.A. i Allinge. Ved etableringen af fonden i 2006 blev det besluttet, at der udover udlodning af kapitalens afkast, årligt skal ske udlodning af 5% af fondens grundkapital, således at fonden får en levetid på 20 år. På denne baggrund forventes det, at fonden vil udlodde omkring 250.000 kr. årligt i de kommende år.

Hvem kan søge:
Virksomheder, iværksættere, læreanstalter og foreninger lokalt på Bornholm.

Hvad kan støttes:
Der ydes fortrinsvis støtte til: Konsulentbistand, udviklingsprojekter herunder produkt- og markedsudvikling, messedeltagelse, hjemmeside/webshop i f.m. udviklingsprojekt.*

Hvad kan ikke støttes:
Driftsudgifter, egne timer, forplejning, anlægsinvesteringer.*

*  opremsning er ikke udtømmende.

Støttesats:
Vurderes individuelt, men normalt ikke over 50% af de støtteberettigede udgifter.

Tidsfrister:
Ansøgning skal være modtaget i fondens sekretariat inden projektet påbegyndes. Støtten skal være udbetalt senest 12 måneder efter bevilling.

Udbetaling:
Støtten udbetales når projektet er gennemført og der er fremsendt projektregnskab og -rapport til sekretariatet.

Bestyrelse:
Fondens bestyrelse består af administrerende direktør Peter Vesløv, restauratør Benny Schou og HR Business Partner Kathrine Holm Nilsson.

Næste møde:
Fonden er under afvikling og afholder derfor ikke flere møder.

Sekretariat:
Fonden har sekretariat hos Bornholms Erhvervsfond, Landemærket 26, 3700 Rønne.

Jeg er interesseret i at høre nærmere om FBI

VIGTIGT!

Fonden er under afvikling og modtager derfor ikke ansøgninger længere.

Spørgsmål?

Hans-Henrik Thiesen
Hans-Henrik Thiesen
Mobil: 23603421
Tlf. 56 95 73 00
hht@bornholm.biz eller
sikkermail-bef@bornholm.biz