Alle virksomheder vil blive ramt af ESG. Det tager vi konsekvensen af.

Christa Lodahl

Den 26. oktober afholdte BCB en workshop med titlen ”ESG og bæredygtighed – bliv klar til fremtidens krav”, da alle virksomheder vil blive påvirket af de krav, som ESG (Environment, Social, Governance) medfører.

ESG — En nødvendighed for alle virksomheder

13 bornholmske virksomheder deltog i heldagsarrangementet på Møbelfabrikken i Nexø, hvor rådgivningsvirksomheden Transition stillede skarpt på hvorfor virksomheder skal gå i gang med bæredygtighedsarbejdet NU og hvordan de kommer i gang.

Erhvervschef hos Business Center Bornholm, Christa Lodahl, har ESG som et af fokuspunkterne i handleplanen for BCB’s arrangmenter og sparringer med de lokale virksomheder. Om nødvendigheden af arbejdet med ESG siger hun: ”Alle vil blive ramt af ESG, direkte eller indirekte. De store virksomheder vil opleve at skulle rapportere ESG-mål og for at kunne gøre det, skal de indhente data fra deres leverandører – og her vil de mindre virksomheder derfor også skulle lave ESG-rapporter, for at beholde deres kunder. Derfor er det afgørende at de bornholmske virksomheder går i gang med ESG-arbejdet og jeg var glad for at se det store engagement fra deltagerne i workshoppen.

”Alle vil blive ramt af ESG, direkte eller indirekte. De store virksomheder vil opleve at skulle rapportere ESG-mål og for at kunne gøre det, skal de indhente data fra deres leverandører – og her vil de mindre virksomheder derfor også skulle lave ESG-rapporter, for at beholde deres kunder. Derfor er det afgørende at de bornholmske virksomheder går i gang med ESG-arbejdet og jeg var glad for at se det store engagement fra deltagerne i workshoppen.”

Christa Lodahl

Erhvervschef, Business Center Bornholm

En inspirerende dag på Møbelfabrikken

Transition have et meget håndgribeligt program, med introduktion til de seneste tendenser og nyeste lovkrav og sørgede for at give deltagerne erfaring med udarbejdelsen af en bæredygtighedsrapport, så de selv kan påbegynde bæredygtighedsarbejdet ude i virksomhederne.

På workshoppen blev der dykket ned i en række vigtige emner:

  • Hvorfor det er relevant at arbejde med bæredygtighed
  • Introduktion til begrebsjunglen
  • Dybere introduktion til lovgivning som CSRD, EU Taksonomi m.fl.
  • Bæredygtighedsrapportering – introduktion og case-øvelse
  • Strategi og bæredygtighed – fra pligt til dyd
  • Kommunikation og markedsføring – hvad er tilladt?

Virksomheder der gerne vil i gang med ESG-arbejdet, har andre udfordringer eller ønsker, kan altid kontakte Business Center Bornholm for gratis sparring og henvisninger til både programmer, projekter og leverandører, der kan hjælpe dem.