BÆREDYGTIGE BORNHOLM

Erhvervsfremmemidler sikrer virksomheder arbejdsro til grøn omstilling:

”De ved bare mere end os,” lyder det fra virksomhed på Bornholm,
der har fået hjælp til grøn omstilling fra et populært bornholmsk erhvervsfremmeprojekt, som nu udvides og forlænges af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Grøn og cirkulær omstilling

11/06-2020

Er bæredygtighed og den grønne dagsorden gået i glemmebogen under COVID-19-pandemien? I hvert fald ikke på Bornholm, hvor virksomhedernes grønne omstilling buldrer fremad – godt hjulpet af erhvervsfremmeprojektet ”Bæredygtig Bundlinje Bornholm”. 

Projektet har foreløbig hjulpet 32 virksomheder med at lave grønne forretningsmodeller og planer for cirkulær omstilling, og nu har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse besluttet at give projektet knap 2,7 mio. kr. fra EU’s Regionalfond til yderligere et års arbejde. 

Forlængelsen og udvidelsen af projektet kommer til at hjælpe virksomhederne på flere fronter: Først og fremmest bliver der mere tid for virksomhederne til deres grønne omstilling, og desuden lancerer projektet en række nye, grønne tilbud til virksomhederne med fokus på grøn genstart efter COVID-19. Samtidig udvides projektet, så flere virksomheder nu får mulighed for at deltage. 

”Mange bornholmske virksomheder ser forretningsmuligheder i en grøn omstilling og en samlet grøn identitet, som øen er frontløber for. Et års forlængelse giver virksomhederne arbejdsro til at færdiggøre deres omstillinger – også set i lyset af COVID-19,” siger Anne-Sofie Hattesen, der leder projektet for organisationen Gate 21. 

Kernen i projektet er at støtte små og mellemstore virksomheder på Bornholm i grøn og cirkulær forretningsudvikling og ved at spare på energi og råvarer, hvilket både giver konkurrencefordele og aflaster miljøet.  Projektet arbejder også med industrielle symbioser og cirkulære værdikæder. 

I et tidligere Bæredygtig Bundlinje-projekt i en række kommuner på Sjælland har Gate 21 fået omkring 100 virksomheder til at skære 22.600 gigajoule af energiforbruget, hvilket har skånet miljøet for 2.250 tons CO2. Projektet på Bornholm bygger på samme principper, og selvom der er væsentligt færre virksomheder med, er resultaterne meget lovende. 

”Vi har fokus på at gøre grøn omstilling konkret og handlingsnært for virksomhederne, og vi arbejder efter ”mange bække små”-princippet. Det virker, og virksomhederne har på energiområdet på nuværende tidspunkt allerede skåret 4.369 gigajoule væk – næsten dobbelt så meget som forventet,” fortæller Anne-Sofie Hattesen.

Skræddersyet rådgivning

Alle deltagende virksomheder får et skræddersyet rådgivningsforløb, bliver inviteret med i virksomhedsnetværk og får tilkoblet en rådgiver.

”Vi giver virksomhederne processtøtte fra start til slut, et netværk og mulighed for inspiration via workshops og inspirationsoplæg. Desuden hjælper en konsulent med at afdække virksomhedens grønne potentiale og udvikle en grøn forretningsmodel, så den er klar til eksekvering.,” siger projektlederen.

Med den ekstra støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bliver det muligt at udvide projektet med nye tilbud. 

Det gælder blandt andet bæredygtig ledelse, grøn optimering af produktionsapparatet, grøn markedsføring, mere netværk, oplæg og debatter og flere industrielle symbioser.
Projektet har også lettet virksomhedernes adgang til en indbygget investeringspulje, der støtter grønne investeringer i udstyr og anlæg. 

”Kravet om medfinansiering hæmmer lige nu mange virksomheder, der er ramt af COVID-19. Det kan være svært at finde 300-400.000 kr. her og nu, og derfor har vi sat støtteprocenten op fra 15-30 til 50 pct.,” siger Anne-Sofie Hattesen. 

 

 

 

Succesvirksomhed: ”De ved bare mere end os”

Alligevel fik virksomheden meget ud af at gå med i et individuelt rådgivningsforløb i Bæredygtig Bundlinje Bornholm. 

”Projektet har været der lige fra starten for os og hjulpet os med kompetencer, som vi ikke selv har. Blandt andet har vi haft en konsulent til at regne hele vores system igennem og finde hængepartierne i vores grønne omstilling. Nu skal vi have resultaterne implementeret med hjælp fra Bæredygtig Bundlinje Bornholm, og derfor er vi glade for, at projektet er forlænget med et år. Måske skal vi også have set på en endnu mere langsigtet strategi for bæredygtighed og grøn omstilling,” siger direktør Henrik K. Hansen fra Lehnsgaard Oliemølle og tilføjer:

”Hvis Bæredygtig Bundlinje Bornholm ikke havde været her, havde vi ikke været dér, hvor vi er i dag. Så havde vi bare lænet os tilbage og gjort, som vi plejer. De ved bare mere end os, holder os til ilden og ringer og spørger, hvordan det går, og giver os et spark bagi, når det er nødvendigt.”

I Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er der stort fokus på, at virksomhederne arbejder videre med grøn omstilling og bæredygtighed, selvom mange kæmper med COVID-19-krisen.

”Det er dejligt at kunne forlænge en indsats, der i så udstrakt grad lytter til, hvad virksomhederne har brug for lige nu. Mange mindre virksomheder skal have en hjælpende hånd for at komme i gang med den grønne omstilling og de bæredygtige løsninger, som blandt andet er det, vi skal leve af i fremtiden,” siger bestyrelsesmedlem Steen Munk, kreditdirektør i Nykredit.

Fakta om indsatsen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsatte på sit møde den 6. april 2020 i alt 114,7 mio. kr. til justering og skalering af eksisterende erhvervsfremmeprojekter, der kan hjælpe virksomhederne på to fronter: 

  • På kort sigt med at afbøde de umiddelbare følger af COVID-19 
  • På mellemlangt sigt med at forberede landets virksomheder til en ny virkelighed efter COVID-19 indtil udgangen af 2021. 

Læs mere om COVID-19-puljen

Fakta om ”Bæredygtig Bundlinje Bornholm”

Operatør: Gate 21. Partnere: Business Center Bornholm, BOFA, Bornholms Regionskommune, Destination Bornholm, BEOF og Center for Regional og Turismeforskning
Projektet fremmer grøn omstilling og cirkulær økonomi blandt små og mellemstore virksomheder på Bornholm. Målet med projektet er at øge energi- og ressourceeffektiviteten i SMV’er gennem udvikling af grønne forretningsmodeller. Med tillægsbevillingen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forlænges projektperioden med et år, og samtidig udvides projektet til at omfatte op mod 40 bornholmske virksomheder mod de oprindelige 32.

Læs mere om projektet i Erhvervsstyrelsens projektdatabase 

Fakta om EU’s Regionalfond 

I perioden 2014-2020 investerer EU’s Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.
Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark. 

Derfor medfinansierer EU’s Regionalfond projekter, der skal:

  • Styrke virksomhedernes innovationsevne
  • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne
  • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive.

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om projektet og COVID-19-puljen.

Hans Henrik Nørgaard

Telefon: 3529 1755

Email: haheno@erst.dk