Bornholm kan blive verdens navle – for energiøer

Nationalt Center for Grøn Energi

Nationalt Center for Grøn Energi er nedsat af Erhvervsministeriet til at skabe vækst gennem innovationer inden for grøn energi, og beliggenheden på Bornholm kan blive en gevinst for lokale virksomheder.

Nationalt Center for Grøn Energi er for nylig blevet udpeget af regeringen til at være et erhvervsfyrtårn, der skal katalysere vækst inden for grøn energi. Centret blev lanceret i marts, og med sin beliggenhed på Bornholm kan det, udover forskere, tiltrække internationale selskaber, som ønsker at være helt i front på området for bæredygtige energikilder.

– Bornholm kan blive verdens navle for grøn energi. Stedet man skal til, hvis man er engageret i udvikling og opbygning af energiøer, hvilket står rigtig højt på den internationale dagsorden for tiden, fortæller Caroline White, der er uddannet ingeniør og arbejder som projektleder i Nationalt Center for Grøn Energi. Hun fortæller, at der allerede i år skal gøres en særlig indsats for samarbejdet med lokale erhvervsdrivende. Nationalt Center for Grøn Energi er nemlig ikke kun en vision for et innovationsmekka, der skal fortsætte langt ud i fremtiden, men også et konkret projekt, der løber frem til juni 2023, og som har fået 27,2 millioner af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til aktiviteter, der i et samarbejde med øens virksomheder skal udvikle løsninger inden for grøn energi.

– Vi skal stifte et selskab, som vil komme til at bestå af Bornholms Regionskommune, nogle af de store industrielle partnere såsom Ørsted og Siemens, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bornholms Energi & Forsyning (BEOF), Rønne Havn, Energinet samt Offshore Center Bornholm, som vil bidrage til, at virksomhederne kan blive aktive partnere, siger hun og tilføjer, at der arbejdes henimod, at Rønnes gamle elværk bliver omdannet til hjertet for indsatsen.

– Elværket kan blive indflyvningen for grøn energi – ikke bare i Danmark, men i hele verden, og det tillader vi os at sige, fordi der kommer til at blive opbygget viden, som alle efterspørger i øjeblikket.

Nationalt Center for Grøn Energi på
Bornholm skal:

  • Være et innovationshus for startups og etablerede virksomheder, der arbejder med grøn energi
  • Udvikle erhvervsmuligheder i forhold til den kommende energiø med 2-3 GW vindkraft
  • Udvikle samarbejder om Bornholm som testø
  • Målrette innovations- og erhvervsfremmeaktiviteter mod bornholmske virksomheder
  • Tiltrække virksomheder uden for Bornholm og startupvirksomheder
  • Etablere et Residential College, hvor forskere og studerende fra blandt andet DTU kan komme til Bornholm på kortere eller længere ophold for at lave undersøgelser og feltarbejde sammen med lokale, nationale og internationale partnere
    Kilde: BRK, Dansk Energi
Christa Lodahl, Erhvervschef hos Business Center Bornholm. Foto: Anders Beier/Mindgap

Energiøen og erhvervslivet

Christa Lodahl, erhvervschef hos Business Center Bornholm, ser frem til muligheden for at understøtte de lokale virksomheder yderligere i forbindelse med grøn udvikling:

– Med Nationalt Center for Grøn Energi vil vi gerne være med til at sikre, at alle de aktiviteter, der sker omkring Bornholm, bliver koblet til den lokale udvikling, og der er stor interesse og opbakning fra erhvervslivet.

– Hos Business Center Bornholm øjner vi mange muligheder, og vi vil bl.a. tilbyde individuelle konsulentforløb til 10 virksomheder, hvis de eksempelvis skal arbejde som underleverandører. Vi vil i processen hjælpe med at identificere eventuelle barrierer. Det kan for eksempel være, at man skal have et grønt regnskab, nye certificeringer eller opjustere sin cybersikkerhed, men forløbet er ikke låst til noget bestemt og vil tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov. Vi vil bl.a. også lave ”innovationsspor”, hvor vi sætter os sammen med forskellige eksperter for at arbejde målrettet med konkrete udfordringer og problemstillinger blandt virksomhederne, så de bliver godt klædt på til den grønne omstilling.

– Testøaktiviterne kan også skabe opgaver i forbindelse med måling og dataindsamling. Derudover er de grundlag for nye partnerskaber, som kan øge værdiskabelsen hos små og mellemstore virksomheder. Man kan få ny viden, man kan få testet noget ude i virksomheden, og man kan få en dyrebar indsigt, så man kan komme videre med sin grønne omstilling. Det kan blive en konkurrencefordel, for det ville ellers være en stor omkostning.

– Nogle gange hører vi, at Energiøen måske virker lidt uhåndgribelig, men man skal huske, at det er første gang i verdenshistorien, at der laves sådan én. Vi har ikke noget at læne os op ad, og derfor er vi nødt til at tænke i flere forskellige scenarier, når vi laver en køreplan. Alt er stadig i indledningsfasen, da vi netop har fået det endelige tilsagn, men vi er meget opmærksomme på at komme hurtigt i gang – vi er her for de lokale virksomheder.

Et stort potentiale

Nationalt Center for Grøn Energi skal, udover sparringsmuligheder vedrørende grøn omstilling og grøn energi, give adgang til rekruttering af studerende, der skal bo på øen i en periode for at hjælpe erhvervslivet.

– BEOF og DTU har et mangeårigt samarbejde omkring tests, som skal hjælpe os med hurtigt at omstille os til et intelligent, grønt samfund. Det er egentlig dét samarbejde, som Nationalt Center for Grøn Energi bygger videre på og ønsker at udvide til flere aktører. Der skal laves tests i forbindelse med etableringen af Energiøen, og i den forbindelse forventer Siemens og Ørsted at etablere sig her, siger hun og tilføjer, at andre universiteter også har udvist interesse for at komme til Bornholm udover DTU – blandt andre det meget anerkendte Massachusetts Institute of Technology.

– Vi er jo et geografisk afgrænset samfund, der repræsenterer lidt under én procent af befolkningen, så det er nemt at lave tests her – og at skalere dem ud til resten af Danmark, Europa og verden. De lokale virksomheder kan deltage i udviklingen af nye teknologier, men også øge deres forretningsgrundlag til at levere ydelser som underleverandører til disse aktiviteter, samt forberede dem på Energiøen – den helt store leverance, men også kommende energiøer, for der er kun flere af disse i vente med den nuværende situation på energiforsyningsområdet og de politiske ønsker om grøn omstilling.

Kan du nævne eksempler på tests?

– Det skal undersøges, hvordan vi kan bruge den enorme mængde strøm, der vil komme ind fra Energiøen, så den kan indgå i vores, relativt lille, bornholmske elnet, hvilket Energinet har bekræftet at de vil arbejde for. Det er aldrig gjort før, og det kræver udvikling af nye teknologiske løsninger. Udover at indsamle data, vil der også være aktiviteter, der skal bidrage til at data kan formidles, så virksomheder lokalt, nationalt og internationalt kan drage nytte af den.

Hvor kan virksomheder få mere at vide om mulighederne?

– Både kommunen, Business Center Bornholm og andre af parterne i Nationalt Center for Grøn Energi vil henvende sig til de bornholmske virksomheder meget snart, da der er mange aktiviteter, som er målrettet virksomhederne. Der er ved at blive udarbejdet en køreplan for, hvornår der sker hvad, så virksomhederne kan forberede sig. Når det kommer til konkret at kunne byde ind på Energiø-udbuddene, har BRK’s indsats indtil videre ført til en tilkendegivelse fra Energinet om, at de vil forsøge at splitte deres store udbud op i så små pakker, som det kan lade sig gøre, så bornholmske virksomheder også kan være med til bygge – for det bliver jo et kæmpe anlægsprojekt.

Caroline White, der er projektleder for det nyetablerede Nationalt Center for Grøn Energi. Foto: Jacob Jepsen

– I januar, havde vi besøg af de første 30 DTU-studerende i tre dage, og det er der allerede kommet tre konkrete projekter ud af med bornholmske virksomheder, og det vil der komme meget mere af. De studerende fortalte i øvrigt, at det var vildt fedt, at erhvervslivet på Bornholm er så imødekommende – døren til direktørens kontor er åben, og det er noget helt andet, end hvad de kender hjemme fra Lyngby. Det giver endnu bedre muligheder for samarbejdet, fortæller Caroline White, der er projektleder for det nyetablerede Nationalt Center for Grøn Energi.