Business Center Bornholm og den lokale erhvervsservice
vigtighed for den bornholmske velfærd blev fremhævet
på årets repræsentantskabsmøde

Pressemeddelelse 14/4 2023.

Den 30. marts afholdt Business Center Bornholm et godt besøgt repræsentantskabsmøde
på Green Solution House.

Synliggørelse af værdi

Her var der blandt andet fokus på synliggørelse af den værdi som Business Center Bornholm skaber – for, som formand for bestyrelsen, Karen Bladt, sagde i formandsberetningen:

”Vi skal være bedre til at vise, at et stærkt erhvervsliv er en forudsætning for den bornholmske velfærd. Arbejdspladser og velfærd hænger nemlig sammen. Et bornholmsk erhvervsliv der skaber arbejdspladser – og dermed skattekroner i kommunekassen – er en forudsætning for, at Bornholms Regionskommune kan tilbyde borgerne den bedste service.”

I formandsberetningen kom hun også ind på vigtigheden af at styrke bornholmske virksomheder gennem den lokale erhvervsservice, som Business Center Bornholm udfører på vegne af BRK. Især i en tid med økonomisk usikkerhed og høj fart på udviklingen både digitalt, i forhold til bæredygtighed og teknologi, er det vigtigt at hjælpe virksomhederne på vej – og Business Center Bornholm gør netop det, såvel gennem de 461 intromøder og 1:1-sparringer der var i 2022 og de gratis workshops og arrangementer virksomhederne kan deltage i, som via de mange projekter, BCB er ind over.

I beretningen rundede Karen Bladt nogle af de projekter BCB i 2022 har været enten projektoperatør eller partner på, og derigennem været med til at få både økonomiske midler og viden til Bornholm. Fra Genstart Erhverv i Gadeplan, der har styrket 92 af øens forretninger, Faglært er Fedt, der har som mål at sikre mere faglært arbejdskraft i fremtiden og Tilflytterservice, hvor 437 personer flyttede til Bornholm i 2022, efter kontakt med medarbejderne i projektet.

Energiø vigtig for Bornholm

Arbejdet med virksomheder i forbindelse med energiøen var også i centrum, med blandt andet projekterne Nationalt Center for Grøn Energi og Klar til Energiø Bornholm, hvor der er arbejdet med områder som ISO certificeringer, klargøring til offshorebranchen og virksomhedssamarbejder med DTU og andre universiteter. Her sagde Karen Bladt:

”Med energiøen og følgeindustrierne følger arbejdskraft, som skal leve og bo på øen, og dermed vil mange kunne mærke sideeffekten af energiøen. Det vil brede sig som ringe i vandet.”

Efter formandens beretning blev der udtrykt stor anerkendelse for Business Center Bornholms indsats af en række forskellige interessenter, herunder borgmester Jacob Trøst, Michael Almeborg fra Dansk Industri, Søren Møller Christensen fra Baltic Energy Island, Lone Reppien Thomsen fra Offshore Center Bornholm, Liselotte Hjorth fra Dansk Erhverv og Rønne Handelsstandsforening samt Frederik Tolstrup fra Bornholms Landbrug & Fødevarer. De fremhævede blandt andet BCB’s indgående kendskab til de bornholmske virksomheder og den værdi BCB skaber for dem, ligesom mange understregede behovet for at sikre BCB’s budget fremadrettet, for fortsat at kunne understøtte udvikling og vækst i det bornholmske erhvervsliv, til gavn for hele Bornholm.

Erhvervschef hos Business Center Bornholm, Christa Lodahl, gennemgik efterfølgende 2022’s mange resultater i projekter og drift, samt hvad 2023 byder på, baseret på den uddelte årsberetning for 2022.

Repræsentantskabsmødet blev afsluttet med et indlæg af administrerende direktør Lars Nordahl Lemvig fra Rønne Havn A/S, om ”Bornholm som grøn tankstation”. Her fortalte han om mange af de tiltag og overvejelser Rønne Havn sammen med samarbejdspartnere arbejder med, og de forskellige muligheder indenfor power-to-x. Også servicehavn og de muligheder det kan give for hele øen, blev berørt.

Materiale og kontakt

Download formandens beretning her

Download Business Center Bornholms årsberetning for 2022 her

Ved spørgsmål kontakt erhvervschef Christa Lodahl på cl@bornholm.biz eller 30502128