Coronavirus og det bornholmske erhvervsliv

Det er endnu svært at skabe et overblik over konsekvenserne af corona-udbruddet. Dog er det sikkert, at markeder over hele kloden er påvirkede af den usikkerhed, der følger med udviklingen af
pandemien. Det får også konsekvenser på Bornholm.

13. marts 2020

De bornholmske virksomheder er i fuld gang med at indrette aktiviteterne efter myndighedernes anbefalinger. De bornholmske forbrugere vil også i deres kontakt til virksomhederne opleve, at der tages hensyn til de medarbejdere, der normalt ville være i kontakt med kunderne. Der er med andre ord alt der taler for, at virksomhederne udviser det nødvendige samfundssind, ligesom der arbejdes kreativt med at finde løsninger, der afhjælper akutte situationer, når behovet er der.

Virksomhederne kan allerede nu orientere sig på www.virksomhedsguiden.dk, hvor al relevant information om de udfordringer virksomhederne står overfor er samlet. Finder man ikke svar her, eller er man i tvivl om, hvordan man som virksomhed skal forholde sig, er man også velkommen til at kontakte Business Center Bornholm på info@bornholm.biz eller tlf. 30 50 21 28.

For turistvirksomheder er det også muligt at kontakte Destination Bornholm for information, der relaterer sig til de udfordringer og spørgsmål, der kan være i forhold til transport, bookinger mv.

Destination Bornholm holder hjemmesiden opdateret med nyheder med relevans for virksomhederne, og der kan ved behov rettes kontakt til Pernille Kofod Lydolph på pernille@bornholm.info eller tlf. 56 93 03 69.

 

Udover disse muligheder er Destination Bornholm, Business Center Bornholm og Bornholms Regionskommune i gang med at danne sig et overblik over de nationale tiltag, der er for hjælp til virksomheder generelt. Formålet er at finde ud af, hvordan tiltagene kan aktiveres hurtigt og effektivt til fordel for det bornholmske erhvervsliv.

Business Center Bornholm tager kontakt til brancheorganisationerne for at få identificeret specifikke udfordringer og behov, så indsatserne kan målrettes herefter.

Bornholms Regionskommune arbejder sideløbende med dette på at udarbejde et beredskab på arbejdsmarkedsområdet, der kan aktiveres, hvis situationen udvikler sig yderligere. Jobcenter

Bornholms Virksomhedsservice udsender mandag information om de konkrete muligheder, virksomhederne har.