Det skal være fedt at være faglært på Bornholm

– Bornholm mangler faglærte hænder

Af Joan Øhrstrøm

Juni 2021

Der mangler allerede faglært arbejdskraft på Bornholm, og det kan hurtigt blive et større problem. Men Business Center Bornholm forsøger at få flere faglærte til øen gennem kampagner målrettet uddannelsessøgende unge og mulige tilflyttere, der allerede har en faglært uddannelse.

Hvis man har lys i pæren, kan det være en god ide at blive elektriker, for så er man nærmest sikret et job med masser af spænding. Ifølge formanden for Business Center Bornholm (BCB), Karen Bladt, skriger øens erhvervsliv ligefrem på faglært arbejdskraft. BCB har derfor – i samarbejde med en række partnere – igangsat projektet ”Faglært er Fedt”, som går ud på at få flere unge til at vælge en faglært uddannelse og at forhindre frafald under uddannelsen.

– Det er faktisk et problem i hele landet, at mange unge tænker, at de skal have en gymnasial uddannelse. Vi kommer til at mangle dem på det faglige område, så vi vil rigtig gerne have flere til at vælge en faglært uddannelse i stedet for, siger hun og peger på, at der udover elektrikermangel for eksempel også mangler tømrere og andre faglærte folk til hele bygge- og installationsbranchen.

– På den lange bane kommer vi alle sammen til at mangle dygtige faglærte på øen. Hver gang en virksomhed skal bruge en teknisk medarbejder på Bornholm, er der bare ikke så mange at tage af.

Indsatsen for at få flere unge til at blive faglært går på tværs af brancherne.

– Det tror jeg også virker bedre, end at de enkelte brancher går ud og laver deres egne fremstød, siger Karen Bladt.

Der er allerede tæt samarbejde mellem brancherne, Campus Bornholm, fagforeningerne og de forskellige arbejdsgiverorganisationer. Men det er ikke nemt at få de unge til at vælge en erhvervsuddannelse i stedet for en gymnasial uddannelse.

– Det er rigtig svært. Men i projektet ”Faglært er Fedt” fokuseres der på, hvordan vi kan fange de unge, siger hun og nævner, at kampagnen både forsøger at fange de unge på de sociale medier og gennem rollemodeller, så de uddannelsessøgende unge har nogen at spejle sig i. Og fremover vil man arbejde på allerede i folkeskolen at åbne de unges øjne for, hvad et arbejdsliv med en erhvervsuddannelse kan byde på.

– Vi skal sammen blive bedre til at gå helt ned i folkeskolen og fortælle, hvad man egentlig laver, når man arbejder som tømrer, elektriker eller i en industriel produktion. En anden måde at gøre de faglærte uddannelser attraktive er ved at hjælpe virksomhederne til at lave gode praktiksteder, så det bliver god oplevelse for den unge at gennemføre sin uddannelse, forklarer hun.

Bornholm mangler faglærte hænder
En anden metode til at skaffe nok faglært arbejdskraft på Bornholm er at få dem, der allerede er faglært uddannet, til at flytte til øen.

– Vi gør meget for at gøre opmærksom på, at der faktisk er en masse spændende virksomheder her på Bornholm og gode jobs at få, siger Karen Bladt, som mener, at vejen til vækst for øens erhvervsliv netop i høj grad skal findes ved at uddanne vores unge og tiltrække nye beboere til øen.

Business Center Bornholm arbejder derfor sammen med Bornholms Regionskommune om øens tilflytterservice, som skal gøre det attraktivt at flytte til øen.

– Det er det lange seje træk. Vi skal både gøre opmærksom på Bornholm og bornholmske virksomheder, og dertil følger en næsten håndholdt indsats for at hjælpe dem, der gerne vil flytte til Bornholm, med at vise, hvilke muligheder der er for job, og hjælpe dem i gang herovre, siger Karen Bladt.

Hun peger også på, at automatisering og digitalisering kan give øens erhvervsliv en hjælpende hånd, men hun tror ikke tror på, at automatiseringen helt vil kunne erstatte faglærte medarbejdere i fremtiden.

– De hænder, vi har herovre, skal vi bruge klogt, og hvis man kan automatisere processer, bliver den brændende platform med mangel på arbejdskraft jo lidt mindre brændende. Men det er jo typisk faglærte, der kan betjene avancerede maskiner. Og en meget stor del af den bornholmske arbejdsstyrke forlader arbejdsmarkedet i løbet af nogle få år, så vi vil komme til at mangle arbejdskraft, understreger hun.

Laura Pedersen er én af de unge bornholmere, der er gået den faglærte vej. Foto: Jacob Jepsen.

Laura Pedersen er én af de unge bornholmere, der er gået den faglærte vej. Foto: Jacob Jepsen.