Faglært er faktisk ret fedt

Claus Stamer

Projekt Faglært er Fedt (FEF) er godt i gang. Projektet, der har til formål at få flere unge til at vælge en faglært uddannelse, startede 1. august 2020 og løber over en 3-årig periode med et tilskud på 1,8 millioner kroner fra kommunen, 1,915 millioner kroner fra Tietgenfonden og 300.000 kroner fra Sparekassen Bornholms Fond.

Det er penge godt givet ud til en brandvarm problemstilling. For projektet er nemlig højaktuelt, forklarer Claus Stamer, formand for FEF’s styregruppe samt bygmester hos projektdeltagende virksomhed HJB Byggeforretning ApS.

”Det er helt centralt for det bornholmske erhvervsliv, at vi får uddannet de hænder og den arbejdsstyrke, der er brug for i de faglærte brancher,” siger han og uddyber:

”Faglært er Fedt har flere budskaber. For det første at fortælle de unge, at faglærte uddannelser kan noget, som man ikke får via en gymnasieuddannelse. Derudover at når gymnasieuddannelserne tales op til at være en løsning på alt, så holder det ikke helt vand. Og endelig at en faglært uddannelse er en vej videre til at blive meget eftertragtet på arbejdsmarkedet.”

Og hvordan hænger det så sammen?

”Hvis man f.eks. drømmer om at blive ingeniør eller bygningskonstruktør, så kan vi se, at dem som først har taget en

faglært uddannelse, er langt mere efterspurgte end dem, der kun har deres viden fra bøgerne og teori. Det gør en verden til forskel, når man skal søge jobs og arbejdsgiverne kan se, at man har haft værktøj i hænderne og arbejdet med praktiske hverdagsproblemstillinger og ikke kun teori.”

Kulturændring

Her spiller også en kulturændring ind. De faglærte uddannelser skal ganske enkelt have et verbalt skulderklap og et rygstød, når unge skal forholde sig til det næste skridt på skolebænken. Det forklarer projektkonsulent i FEF, Klaus Werner:

”Jo bedre alle parter er til at samarbejde om at fortælle om, og vise de unge, alle de attraktive erhvervsuddannelsesmuligheder, der er ude i virksomhederne, jo flere vil med sikkerhed også vælge den erhvervsfaglige vej,” siger han. Med andre ord er det tid til at tage ja-hatten på overfor de faglærte uddannelser og italesætte den uddannelsesretning som et gangbart alternativ til gymnasiet.

”Hvis vi skal komme i mål med vores planer om, at flere skal vælge den faglærte vej, så skal vi alle være med til at tale erhvervsuddannelser op,” siger Klaus Wener.

Claus Stamer giver debatten et perspektiv. I hans øjne har faglærte uddannelser en klar fordel i forhold til gymnasiets muligheder:

”Når du er faglært, så har du kompetencer, der kan give dig arbejde fra dag et. Eller du kan læse videre. Når du kommer fra gymnasiet, så skal du læse videre for at kunne bruge den uddannelse til noget. Så uanset om de unge vil læse videre eller ej, så giver den faglærte uddannelse en soleklar fordel,” siger han.

Med andre ord så er faglært faktisk ret fedt.

Om Faglært er Fedt

Projektet har tilknyttet en styregruppe og et advisory board, som er bestående af en lang række interessenter, såsom BRK, Campus Bornholm, brancheforeninger, fagforeninger og fonde. Projektet samarbejder med Resonans Nordic, Center for Regional- og Turismeforskning og Tænketanken DEA. Projekt FEF har nu været i gang i lidt over to år. Størstedelen af projektets indsamlede viden og erfaring er samlet på projektets hjemmeside: www.faglærterfedt.dk.

Klaus Werner

Det kan du læse om på www.faglærterfedt.dk

Hjemmesiden er blandt andet målrettet kommunikation til de unge uddannelsessøgende i form af interviews og videoer med rollemodeller, som fortæller om deres erhvervsuddannelser og erfaringer. Projektet har via hjemmesiden givet de uddannelsessøgende et overblik over de konkrete erhvervsuddannelsesmuligheder, som de bornholmske virksomheder tilbyder. Pt. er 110 bornholmske virksomheder repræsenteret. Hjemmesiden har også et virksomhedskatalog, hvor pt. 19 bornholmske virksomheder inviterer eleverne i grundskolen på besøg. Målet er at give grundskoleeleverne vejledning og indsigt i erhvervsuddannelses-mulighederne i de bornholmske virksomheder.