Faglært er fedt på Bornholm

Næsten hver fjerde lærling dropper sin læreplads i utide. Det er et stort problem i en tid med stigende mangel på faglært arbejdskraft på Bornholm. Det vil projektet “Faglært er fedt” gøre noget ved.

28/11-2019

At manglen på faglært arbejdskraft er et problem, er en gammel nyhed. Allerede i 2020 vil der mangle hele 300 faglærte på de bornholmske virksomheder. Mens der arbejdes målrettet på at få flere unge til at vælge en faglært uddannelse, er der alt for mange af dem, der får en læreplads, der ikke fuldfører. Faktisk dropper næsten hver fjerde sin læreplads, inden svendebrevet er i hus.

1,8 millioner fra kommunen
Business Center Bornholm har sammen med Bornholms Regionskommune og de bornholmske virksomheder taget initiativ til projektet “Faglært er fedt”, der skal hjælpe virksomhederne med at mindske frafaldet.

Bornholms Regionskommune bevilligede i sidste uge 1,8 millioner kroner over en treårig periode til projektet. Desuden forventer projektet en lignende støtte fra fonde, der har vist stor interesse.

“Vi er utroligt glade for bidraget til dette vigtige arbejde med at sikre fremtidens arbejdskraft på de bornholmske virksomheder”, siger formand for Busines Center Bornholm, adm. direktør Peter Vesløv og fortsætter:

“Alle bornholmske virksomheder kan mærke, at det bliver sværere og sværere at finde de folk, vi har brug for, og det hæmmer os allerede nu. Alt tyder på, at det kun bliver værre i fremtiden, og det kan ikke undgå at hæmme den positive udvikling på Bornholm, hvis vi ikke får gjort noget ved det”.

Faglært er fedt
“Det er afgørende at vise de unge, at en faglig uddannelse og et liv som faglært er et attraktivt valg, der passer til mange unges interesser, kompetencer og fremtidsdrømme”, siger erhvervschef Christa Lodahl fra Business Center Bornholm og fortsætter: “Der er utroligt mange myter om dårlige jobmuligheder og om, at erhvervsuddannelser er for dem, der ikke kan klare en gymnasial uddannelse – og dem skal vi til livs! Vi vil vise, at den faglige vej giver fantastiske muligheder, som er både attraktive og spændende, på bornholmske arbejdspladser, hvor man har det sjovt og lærer en masse”.

Projektet er planlagt igangsat 1. april 2020, hvor finansieringen fra fondene forventes at være endeligt på plads. Projektet gennemføres som et pilotprojekt på Bornholm, og initiativerne og resultaterne dokumenteres løbende, så de senere kan anvendes i resten af landet.

Bornholmermodellen
I samarbejde med virksomhederne, Bornholms Regionskommune og Campus Bornholm, har Business Center Bornholm siden 2016 arbejdet med projektet ”Bornholmermodellen”. Projektet har vist flotte resultater og blandt andet udviklet Praktikpladsgarantiordningen med stor tilslutning fra de bornholmske virksomheder. Det har samtidig vist, at det er muligt at samarbejde effektivt på tværs af brancher, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommune. Sammenlignet med resten af landet vælger flere unge i dag en faglært uddannelse på Bornholm.