Bornholms detailhandel har taget godt imod EU-projektet ”Genstart erhverv i gadeplan”. Omkring 100 forretninger får hjælp til at opdatere forretningen til tiden efter COVID-19 – både fysisk og digitalt.

Der kom en konsulent ind ad døren og talte et sprog, jeg kunne forstå. Og han havde nogle værktøjer med, som jeg kan bruge til noget.”

Sådan siger glaspusteren Pernille Bastrup, der er indehaver af det lille glaspusteri Gudhjem Glasrøgeri. Hun er en af ca. 100 forretningsdrivende på Bornholm, som har fået styrket sine kompetencer af EU-projektet ”Genstart Erhverv i Gadeplan” (GEIG).

Det er første gang, at den ordblinde Pernille Bastrup har taget mod til sig for at deltage i et udviklingsprojekt: ”Jeg har altid siddet og bare blæst mine glas, som jeg er god til. Nu har jeg fået færdigheder inden for SoMe og er begyndt at lave videoer til kunderne. Det har været en helt fantastisk rejse for mig.”

Målet er at styrke virksomhedernes kompetencer inden for blandt andet digitalisering, grøn omstilling og procesoptimering.

GEIG blev i slutningen af 2020 søsat med 5 mio. kr. fra EU’s Socialfond og 1,4 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler for at genstarte og styrke de lokale erhverv i gadeplan efter COVID-19. Bornholms Regionskommune har desuden suppleret indsatsen med ca. 1,6 mio. kr.

I GEIG får hver enkelt deltagende virksomhed en håndholdt og individuelt tilpasset handlingsplan. Målet er at styrke virksomhedernes kompetencer inden for blandt andet digitalisering, grøn omstilling og procesoptimering, så antallet af arbejdspladser kan fastholdes i tiden efter COVID-19, der er præget af nye kundevaner og ændrede markedsvilkår.

Håndholdt og individuelt tilbud

Konceptet er et håndholdt og individuelt tilrettelagt tilbud om kompetenceløft til ledelse og ansatte i forretninger, restauranter og overnatningssteder.  Projektet er inspireret af et tilsvarende projekt på Sydfyn, som også rummer netværksaktiviteter og kurser, men på Bornholm er projektet faldet lidt anderledes ud.

Christa Lodahl, erhvervschef i Business Center Bornholm, som driver GEIG:

”Vi har lært meget af det første år og har fået bekræftet, at det, som giver værdi for deltagerne, er en fleksibel ramme for projektet, så indsatserne kan tilpasses individuelt. De forretningsdrivende vil gerne opnå viden om fx Facebook via workshops. Men de fleste omsætter først for alvor den nye viden i deres samarbejde med konsulenten, som vejleder dem. Årsagen er, at rigtig mange virksomheder i gadeplan har så få ansatte, at ledelsen varetager det hele selv og ikke rigtig har nogen at sparre med, fx om virksomhedsudvikling.”

Hun tilføjer: ”Samtidig har vi også oplevet, at der er mange, der er meget klar til at lære nyt og har et ønske om udvikling. Både drevet af oplevelserne med COVID-19 og den generelle udvikling inden for detail og oplevelsesøkonomi.”

GEIG’s to konsulenter har brugt langt de fleste arbejdstimer på at holde møder med de 100 forretningsdrivende. Det er foreløbig blevet til over 400 møder, og tilfredsheden er stor, viser en ekstern evaluering: Hele 85 pct. siger, at den løbende sparring med en konsulent i høj grad eller afgørende grad har skabt stor værdi.

Det gælder blandt andet for Ditte Marie Koudal, der ene kvinde driver forretningenKlodekær i Rønne, hvor hun sælger og formidler værker fra flere end 20 lokale kunsthåndværkere. Hun fik besøg af GEIG-konsulent Jakob Pindstrup von Cappeln:

”Det er fantastisk at få så meget sparring om udviklingen af min virksomhed, og jeg er meget glad for samtalerne med Jakob. Han har skubbet mig fremad på en god måde.” Hun forklarer:

”Nu har jeg fået udviklet min webshop yderligere, så jeg både har et stærkt fysisk og digitalt ben i forretningen. Jeg har især fået god sparring om annoncering på de sociale medier.”

I dametøjsforretningen sNoir i Rønne har GEIG’s anden konsulent, Cindie Dahl Hiort, længe været fast gæst. Det er indehaver Susanne Kofoed Sørensen, der ejer butikken med fem ansatte sammen med Anja Hjorth Pedersen, glad for:

”Vi har arbejdet med platforme og strategier, og Cindie har været en kæmpe hjælp til at finde ud af, hvor vi skal hen. Vi har ikke en endelig facitliste, men har besluttet, at vi skal udvikle vores webshop, og har desuden opgraderet den fysiske butik, blandt andet med et nyt kassesystem”.

Anja Hjorth Pedersen (tv.) og Susanne Sørensen ejer i fællesskab damemodeforretningen sNoir i Rønne. Foto: sNoir

Den store interesse for konsulentbesøg og sparring i detailhandelen betød, at GEIG for nogle måneder siden tog konsekvensen og justerede på tilbuddene. Nu er der blandt andet skruet ned for netværksaktiviteter, som der ikke var stor efterspørgsel efter, til fordel for flere konsulentbesøg. Samtidig suppleres projektets  to konsulenter af eksterne eksperter inden for relevante områder som SoMe, salg og weboptimering.

Erhvervschef Christa Lodahl forklarer: ”Vi skal levere det, som virksomhederne efterspørger, og vi oplever, at virksomhederne har et stort behov for møder med deres vejleder og en-til-en sidemandsoplæring på de områder, de har brug for at implementere i deres forretninger. Mange forretningsdrivende føler, de har manglet muligheden for sparring om både hverdag, drift, udvikling og udfordringer, fordi langt de fleste er både ledere og på gulvet.”

GEIG-projektet har lagt stor vægt på, at alle forretninger skal have et håndholdt tilbud, der passer præcis til virksomheden, ledelse og ansatte. Er der fx travlhed i butikken, hjælper det ikke at holde timelange møder i åbningstiden, og ofte bliver møderne derfor afviklet før eller efter åbningstid.

”Jeg fik hjælp til at tænke mig om”

I Langskov Optik i Rønne er indehaver Lea Langskov begejstret for projektets kundevenlighed: ”Det er virkelig omfavnende og rummer stor fleksibilitet – man kan plukke det, man skal bruge i projektet. Og vi holder møder, når det passer ind i forretningen.”

Lea Langskov har især brugt konsulenten til at håndtere et generationsskifte i forretningen: ”Jeg fik hjælp til at tænke mig om, og nu har vi fået skrevet ned, hvordan det skal forløbe. I begyndelsen føltes det lidt som en psykologtime, men i dag er det en lettelse, at vi har fået talt om det.”

Hjemme i Gudhjem Glasrøgeri føler glaspuster Pernille Bastrup sig i dag som en ambassadør for GEIG: ”Jeg taler meget om det, og jeg anbefaler det til alle, der spørger mig. Jeg har haft et fantastisk 2020 og 2021, og jeg har svært ved at sige, at det skyldes deltagelsen i GEIG. Men på det personlige plan har det gjort en stor forskel – jeg har lært at tænke tanker og gøre noget smart for min forretning.”

Glaspuster Pernille Bastrup deltog for første gang i et udviklingsprojekt, da tilbuddet fra “Genstart erhverv i gadeplan” kom. Og det har hun ikke fortrudt. Foto: Gudhjem Glasrøgeri

GEIG fortsætter resten af 2022, og i Business Center Bornholm er erhvervschef Christa Lodahl glad for, at projektet først slutter med udgangen af 2022:

”Vi kan virkelig mærke, at der er et stort ønske om at fortsætte sparringen med vores konsulenter og deltage i aktiviteterne. Deltagerne i GEIG er ikke bare med et par måneder – de ønsker det som en fast del af deres udvikling. De er jo netop med til at skabe en levende ø både for turister og lokale, og det er afgørende, at de understøttes i deres udvikling til gavn for vores ø. Derfor ser vi nu på, hvilke muligheder, vi har for at fortsætte projektet i en ”version 2.0”.”

FAKTA Om ”Genstart erhverv i gadeplan – Responsible Island Bornholm” (GEIG)

GEIG skal genstarte og styrke de lokale erhverv i gadeplan på Bornholm med nye kompetencer. På kort sigt skal projektet understøtte virksomhedernes forretningsudvikling efter COVID-19 og under ændrede markedsvilkår, og på langt sigt skal GEIG understøtte virksomhedernes kommercielle udvikling og jobfastholdelse i den fremtidige markedssituation.

GEIG begyndte i juni 2020 og afsluttes med udgangen af december 2022. GEIG er støttet med 5 mio. kr. fra EU’s Socialfond, 1,4 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler og 1,6 mio. kr. fra Bornholms Regionskommune. Projektet drives af Erhvervshus Hovedstaden med Business Center Bornholm som den praktiske operatør.

Læs mere om “Genstart erhverv i gadeplan” i erhvervsfremmebestyrelsens projektdatabase

FAKTA Om EU’s Socialfond

I perioden 2014-2020 investerer EU’s Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst. Derfor medfinansierer EU’s Socialfond projekter, der skal:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.