Kandidatstuderende fra Aalborg og Syddansk universitet på besøg

Studerende på besøg

Internationale studerende fra AAU/SDU er på Bornholm for at se på udfordringerne i den grønne omstilling.

24 kandidat studerende fra AAU/SDU er på besøg hos bornholmske virksomheder. De kommer fra en fælles internationalt master linje mellem Aalborg Universitet (AAU) og Syddansk Universitet (SDU) og er samlet af elever fra flere nationaliteter som: Italien, Spanien, Grækenland, Kroatien, Slovakiet, England, Irland, Tyskland og Danmark.

De studerer bl.a. indenfor international økonomi, marketing, sociologi, management, biologi, geologi, landbrugsvidenskab og skal kigge på lokale bornholmske udfordringer og problemstillinger indenfor grøn energi og især omstilling til Biogas.

Samarbejdet mellem de studerende er opstået i forbindelse med Nationalt Center for Grøn Energis innovationsspor “Anvendelse af biogas på Bornholm” som blev afholdt i September 2022. Her var professor Jens Bo Holm-Nielsen fra AAU med under workshoppen og derved blev interessen vagt fra universiteterne.

Baltic Energy Island viser rundtBaltic Energy Island rundvisning på Elværket
Søren Møller Christensen, direktør for Baltic Energy Island, viser de studerende rundt på Elværket i Rønne. Det skal fungerer som knudepunkt for fremtidige projekter og danne fysisk hovedkontor for Baltic Energy Island og blandt andet understøtte det fremtidige arbejde mellem studerende fra universiteterne og projekter på Bornholm.

De lokale tager godt imod de studerende

Udover Elværket i Rønne, så har de studerende også været forbi Bigadan, Danish Crown, Jensen Group, Hasle Refactories og Det Kgl. Akademi for at se på mulighederne for grøn omstilling og løsninger omkring Biogas på Bornholm. De studerende har også fokus på bæredygtig udvikling indenfor miljø, og dette projekt har derfor også titlen “Renewable and sustainable energy systems”, og de studerende vil efterfølgende fremlægge deres cases for de virksomheder de har kigget nærmere på.

Bornholm Landbrug & Fødevarer

Bigadan

Danish Crown

Hasle Refactories

Jensen Group

Hasle Refactories

Det Kongelige Akademi

Flere studerende er på vej
Flere studerende fra bl.a. DTU kommer til øen inden for de næste par måneder og derfor har de bornholmske virksomheder allerede nu store muligheder for at få et tættere samarbejde med kompetente studerende og universiteterne.
De studerende kan deltage i kursusforløb inden for vedvarende energisystemer eller innovative energiløsninger og afsluttes med et eksamensprojekt i samarbejde med den enkelte virksomhed. Men der er også andre samarbejdsmuligheder så som bachelor- eller masterprojekter, eller en tilknyttet diplomingeniør i 3 – 4  måneders praktik på øen. Mulighederne for virksomhederne er mange, og vi håber at kunne koble så mange virksomheder som muligt sammen med de studerende. Vil du høre mere, og eventuelt have et møde med DTU, så tag kontakt til Janie Dylsing der er tovholder på dette projekt for Nationalt Center for Grøn Energi.

Hvad vil du som virksomhed få ud af et samarbejde med et universitet?

  • Kompetenceudvikling, både chefer og medarbejder i virksomheden
  • Investering af tid kommer tilbage som værdi for virksomhederne
  • En bredere viden om de værdier et samarbejde med studerende kan give virksomheden
  • Engagerede studerende, der ønsker at arbejde med projekter der giver mening.

Vil du også have kontakt til universitetsstuderende, eller bare høre mere?
Så kontakt Janie allerede i dag.

 

JANIE DYLSING

Projektkonsulent
88 18 41 35 direkte
24 60 82 14 mobil

 

Business Center Bornholm
Baltic Energy Island logo