Lokale virksomheder tilbydes eksperthjælp til lovpligtig affaldssortering

Pressemeddelelse, 27. maj 2024.

Sådan skærer din virksomhed ned på el-regningen

Fra den 1. januar 2023 skal alle danske virksomheder sortere husholdningslignede affald i ti fraktioner. På Bornholm er mange virksomheder dog endnu ikke begyndt. Derfor arrangerer Business Center Bornholm i samarbejde med BOFA og PN Kommunikation et informationsmøde for alle øens virksomheder, hvor de kan få vejledning og praktiske tips til at komme godt i gang med sorteringen.

Fejlopfattelser og misinformation

Erhvervschef Christa Lodahl fra Business Center Bornholm siger: ”I vores daglige kontakt med de lokale virksomheder møder vi ofte misforståelser om hvilken type affald der skal sorteres, og hvordan virksomhederne skal håndtere det. Med dette informationsmøde ønsker vi at sikre, at alle bornholmske virksomheder får korrekt information for at opfylde de lovpligtige krav.”

Sorteringen af virksomhedens såkaldte “husholdningslignende affald” er ikke at forveksles med håndteringen af virksomhedernes “produktionsaffald” også kendt som ”erhvervsaffald”. Det sidstnævnte har længe været en del af affaldshåndteringen i virksomheder indenfor eksempelvis produktion og anlæg, hvor affaldet sorteres før deponering. De nye regler fokuserer i stedet på den daglige affaldshåndtering i virksomhedernes køkkener, kontorer og andre lokaler – det vil sige affald, som stort set alle virksomheder genererer i en eller anden grad. Der er mange meninger om, hvilke krav der stilles til virksomhederne, hvordan affaldet skal sorteres, hvordan man kan komme af med affaldet, og ikke mindst, hvem der er ansvarlig for at opfylde disse krav.

Fordi reglerne siger, at det er virksomhedernes ansvar at opfylde Miljøstyrelsens direktiver, vil vi med dette arrangement sikre, at vores lokale virksomheder har al den nødvendige viden, så der ikke længere er grund til tvivl eller misinformation,” tilføjer Christa Lodahl.

I vores daglige kontakt med de lokale virksomheder møder vi ofte misforståelser om hvilken type affald der skal sorteres, og hvordan virksomhederne skal håndtere det.  Med dette informationsmøde ønsker vi at sikre, at alle bornholmske virksomheder får korrekt information for at opfylde de lovpligtige krav.

Christa Lodahl

Erhvervschef, Business Center Bornholm

Eksperthjælp til virksomheder

Hos Bornholms Affaldsbehandling (BOFA) er man opmærksom på, at der florerer mange rygter, som ikke altid er baseret på fakta. “Affaldsordningen for borgerne her på Bornholm træder først i kraft i oktober, og det kan godt have givet anledning til forvirring omkring, hvad der så egentlig gælder for virksomhederne. Men med det sagt, så er der også mange virksomheder, der er kommet godt i gang og har etableret fine sorteringssystemer. Så det handler om at få alle med på vognen og komme bredt ud med den korrekte information,” siger Brian Johansen, kommunikationsansvarlig hos BOFA.

Arrangementet er designet til at ruste virksomhederne til korrekt affaldshåndtering. Under mødet vil Pia C. Nielsen og Carsten Vest Rasmussen fra PN Kommunikation, med deres samlede 45 års erfaring i affaldsrådgivning, præsentere et oplæg hvor deltagerne vil få detaljerede oplysninger om, hvilket affald der skal sorteres, samt en klar oversigt over de gældende regler. Der vil også være praktisk vejledning i, hvordan man bedst kommer i gang og forslag til, hvordan hele organisationen kan involveres i affaldssorteringen, så det bliver en naturlig del af virksomhedens daglige drift.

Efter oplægget vil BOFA og affaldseksperterne fra PN Kommunikation stå til rådighed ved informationsborde for at besvare spørgsmål og udveksle viden. Virksomhederne kan her drøfte deres specifikke spørgsmål og udfordringer.

Opfordring til handling

Alle interesserede virksomheder opfordres til at deltage i mødet for at få konkrete værktøjer og råd til at implementere affaldssorteringssystemer efter deres behov.

Vi håber, at så mange virksomheder som muligt vil gribe chancen for at komme og få konkret viden og praktiske værktøjer til at få sat gang i deres affaldssortering. Det er vigtigt at forstå, at dette vedrører alle typer virksomheder, da det omhandler det affald, som enhver virksomhed producer, bare ved at have en printer eller et tekøkken i tilknytning til sit kontor, værksted eller andet lokale,” afslutter Christa Lodahl.

Information og kontakt

Arrangementet “KLAR PARAT SORTÉR: Affaldssortering på arbejdspladsen” afholdes den 30. maj kl. 15.00-17.00 i Bornholms Regionskommunes aula på Snorrebakken 66 i Rønne.

Tilmelding kan foretages på følgende link: Arrangementer – Business Center Bornholm

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Christa Lodahl, erhvervschef hos Business Center Bornholm, tlf. 30 50 21 28, mail: cl@bornholm.biz eller Jørn Pedersen, senior erhvervskonsulent ved Business Center Bornholm, tlf. 30 32 29 46, mail: jp@bornholm.biz.