Pressemeddelelse, 16/8 2023.
Baltic Energy Island og Business Center Bornholm

Fremtidens energiløsninger skal udvikles på Bornholm

Her tydeliggøres de bornholmske virksomheders evne til at løse opgaver i forbindelse med etablering og service af offshore-sites, anlæg på land samt generel logistik og udvikling.

I Østersøen bliver en del af fremtiden for bæredygtig energi formet og bygget. Bornholm fungerer som et centrum for innovative løsninger og projekter, der udvikles gennem samarbejdet mellem lokale virksomheder, førende universiteter, forskere og studerende.

Virksomhederne har tydeliggjort, at Bornholm kan levere

De lokale virksomheder har længe været i stand til at varetage både små og store opgaver, hver for sig, sammen med andre lokale operatører og i samarbejde med nogle af verdens førende virksomheder, og med det store fokus på Bornholm som energi-ø er der fra virksomhedernes side blevet lagt ekstra energi i at videreudvikle og øge kompetencer”, fortæller erhvervschef Christa Lodahl og tilføjer ”Alt fra entreprenører og maskinfabrikker til smede, el-installatører og logistikvirksomheder har grebet de nye muligheder, som energi-øen byder på, og gjort det tydeligt, at Bornholm kan levere. Det er meget positivt for øen.”

Udover de tiltag virksomhederne selv har lavet, har mange brugt de muligheder, der har været igennem det bornholmske erhvervsfyrtårn og projektet Nationalt Center for Grøn Energi. Her har de deltaget i innovationsspor om både droner og ROV’s (remotely operated vehicles), overskudsvarme, biogas og digital mapping, ligesom der har været samarbejder med uddannelsesinstitutioner som DTU, hvor studerende i praktikforløb har bidraget med viden. Workshops om udarbejdelse af klimaregnskab og certificeringsforløb, med op til flere ISO-certificeringer til den enkelte virksomhed, har også understøttet det behov, som virksomhederne oplever som underleverandører.

Filmen skal vise alt det, vi kan på Bornholm

Målet med filmen, der lanceres den 16. august 2023, er at vise et udpluk af alt det Bornholm kan i forbindelse med de anlægsopgaver, der skal løses på og omkring øen, ligesom den også viser, hvordan de lokale virksomheder løfter de løbende serviceopgaver, der er i forbindelse med alt fra vedligeholdelse af offshore-sites til crew changes og daglig logistik.
Filmen vil blive målrettet de store virksomheder, der er projektejere på eksisterende og kommende tiltag på og omkring Bornholm. Den skal tydeliggøre mulighederne for at bruge lokale leverandører og underleverandører og dermed understøtte udvikling og vækst på Bornholm, i forbindelse med Energi-øen.

Baggrund for filmen

Filmen er blevet udviklet som led i EU-regionalfondsprojektet Nationalt Center for Grøn Energi, af Business Center Bornholm. Baltic Energy Island er afsender på filmen. Filmfolket har lavet filmen.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Christa Lodahl, Erhvervschef hos Business Center Bornholm. cl@bornholm.biz, tlf. 3050 2128

Filmen er både lavet i en lang version (øverst på siden her), samt i tre korte versioner, henvendt til brug på sociale medier.