Af Karen Bladt, formand for Erhvervsrådet

En kommunes erhvervsvenlighed skabes gennem gode rammebetingelser såsom effektiv byggesagsbehandling og imødekommende myndighedsbetjening. Det er alfa og omega for det bornholmske erhvervsliv, at disse rammebetingelser fungerer optimalt, og at der fra kommunalt hold er afsat de fornødne ressourcer til dette.

Men disse faktorer kan ikke stå alene.

Samarbejde på tværs af egeninteresser, fagområder, politiske holdninger og samfundsroller – med det bedste for Bornholm for øje. Det er en evne, vi skal styrke og dyrke.

Erhvervsvenlighed handler i høj grad også om at have blik for de langsigtede muligheder for vores lokale virksomheder og handle målrettet på disse, når tid er. Derfor aftvinger det stor respekt, at Bornholms Regionskommune tog teten på visionen om Bornholm som Østersøens grønne energifyrtårn, da muligheden for yderligere grøn aktivitet på Bornholm bød sig til i 2021.

Sammen om en grøn ø
Et konsortie af private og offentlige aktører på og uden for Bornholm gik sidste år sammen og trak i ansøgnings-arbejdstøjet i så effektiv grad, at ansøgningen til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse resulterede i 27,2 millioner kroner til at virkeliggøre visionen om Bornholm som grøn energi-test-ø – med igangsættelse af hovedaktiviteter og mindre projekter i 2022 og 2023.

En af hovedaktiviteterne er etableringen af det nationale center for udnyttelse af grøn energi fra havvindmøller, der efter planen skal høre hjemme i det gamle elværk i Rønne. Ambitionen er, at stedet bliver et nationalt og internationalt knudepunkt for aktører, aktiviteter og investeringer inden for grøn energi.

Det overordnede, langsigtede mål er at bidrage til Danmarks grønne omstilling – og samtidig skabe vækst i de bornholmske virksomheder og dermed arbejdspladser til glæde og gavn for alle bornholmere.  Derfor har vi i Business Center Bornholm lagt mange kræfter i arbejdet.

Vi vil i den forbindelse sige stor tak til Bornholms Regionskommune for at tage ansvaret på sig. Ansøgningsarbejdet har været forbilledligt drevet af holdet i Udvikling og Plan i Bornholms Regionskommune i et tæt samarbejdet med det bredt forankrede konsortie. Man må ikke undervurdere, hvor komplekst det er at virkeliggøre visioner af denne kaliber og på så kort tid. At kommunens hold formåede at skabe rum for et virkningsfuldt samarbejde på tværs af så mange forskellige aktører – det fortjener stor ros. Mange tak for det!

Det er lige præcis det, vi kan her på Bornholm: Samarbejde på tværs af egeninteresser, fagområder, politiske holdninger og samfundsroller – med det bedste for Bornholm for øje. Det er en evne, vi skal styrke og dyrke – det er nøglen til et fremtidigt stærkt og velfungerende øsamfund.

Så kære politikere og embedsværk: I er altid velkomne til at inddrage os i arbejdet for at skabe et bedre og stærkere Bornholm. Vi vil gøre det samme. Vi har samme mål for øje.

God arbejdslyst til alle.

Udvikling af din virksomhed er fremtidssikring 1542x1029
Karen Bladt, formand for Erhvervsrådet