Faglært er fedt

For få unge vælger en faglært uddannelse, og næsten hver fjerde lærling dropper sin læreplads i utide. Problemet med den stigende mangel på faglært arbejdskraft i Danmark er stort, og er formentlig kun blevet værre under Corona-krisen. Med ny millionstøtte vil Business Center Bornholm via projektet ”Faglært er fedt” udvikle nye metoder til at sikre femtidens faglærte arbejdskraft.

Et korps af unge rollemodeller, besøg på virksomheder, garanti for praktikpladser, uddannelse af lærlinge-ansvarlige samt målrettet support og værktøjer til virksomhederne; det er nogle af de konkrete ideer, der skal være med til at sikre, at flere unge vælger den faglige vej – og at de rent faktisk fuldfører deres uddannelse.

Læs nyheden “Hjælp til virksomheder med lærlinge”.

 

Fakta om projektets indsatser:

Information og oplevelser
Projektet vil skabe informationsmateriale til de unge om uddannelsesmulighederne i konkrete virksomheder på Bornholm, som vil blive delt fx på lokale videnhubs, der viser mulighederne i erhvervsuddannelserne. Desuden udarbejdes et fast koncept for virksomhedsbesøg og besøg i grundskolen, der skal sikre et konstant informationstryk og de bedst mulige oplevelser med erhvervsuddannelserne for målgruppen. Her skal målgruppen lære om erhvervsuddannelserne og gøre sig de første konkrete erfaringer med faglært arbejde.

Rollemodeller
Der etableres et korps af 20-30 rollemodeller under en faglig uddannelse, som skal besøge grundskoler og virksomheder, samt være tilgængelige digitalt og i netværk. Rollemodellerne er elever og lærlinge, som er i hovedforløb i bornholmske virksomheder og som er udadvendte og udviser faglig stolthed. Indsatsen skal sikre, at målgruppen identificerer sig med livet som faglært og danner de første faglige fællesskaber.

Praktikpladsgaranti-ordning
Den eksisterende indsats om Praktikpladsgaranti på Bornholm, der har sikret et overskud af praktikpladser på øen, skal videreføres i sin nuværende form. Praktikpladsgarantien giver målgruppen en tryghed ved, at de vil kunne gennemføre deres praktikforløb under uddannelsen og fjerner dermed en væsentlig usikkerhed, som mange unge beskriver som en barriere for, at de vil vælge en erhvervsuddannelse.

Uddannelse af virksomheder
Indsatsen skal give værktøjer til virksomhederne, som skal sikre en positiv modtagelse og forløb for elever i praktik. I samarbejde med projektets partnere vil der blive afholdt kurser med fokus på kvaliteten i praktikforløb, derudover temaaftener med skiftende temaer og ’gå-hjem-møder’, hvor virksomhederne opnår inspiration og introduceres til cases og øvelser, som virksomhederne kan arbejde videre med hjemme. Der vil blive afviklet lærlingeklubmøder, hvor lærlinge får mulighed for at udveksle erfaringer.

Support til virksomheder
Løbende individuel hjælp og sparring til den enkelte virksomhed, hvor der tages udgangspunkt i virksomhedens daglige behov, herunder oprettelse af en ’hotline’ ml. projektejer og virksomhed, løbende evalueringer og tilbagemeldinger om tilfredsheden med praktikforløbene og udvikling af handlingsplaner. Dette skal sikre, at lærlingene får en god oplevelse med praktikdelen og en god introduktion til arbejdslivet, så de fastholdes i uddannelsen og motiveres til et efterfølgende arbejdsliv som faglært.

 

 

NEMT OVERBLIK OVER BORNHOLMSKE ERHVERVSUDDANNELSER

Læs vores erhvervsuddannelse guide og få nemt overblik over mulighederne på Bornholm.
Se vores tidligere guide, “Vidste du…?

NYHED! Læs avisen, “Faglært er fedt”:

KLAUS WERNER
Projektkonsulent
88 18 41 46 telefon
29 13 47 78 mobil
kw@bornholm.biz

SEND BESKED