Projektet er afsluttet

Business Center Bornholm har været projektpartner.

Bæredygtig Bundlinje Bornholm

Ved årsskiftet har vi afsluttet projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm.
Vi har i 2017-2022 arbejdet sammen med mere end 50 virksomheder for at omstille deres forretning i en mere bæredygtig retning. Virksomhederne har fået 1:1 rådgivning, deltaget i workshops og fået udarbejdet en grøn forretningsmodel. På den måde er deres potentialer for energi- og materialeeffektivisering, cirkulær økonomi og grøn forretningsudvikling synliggjort og konkretiseret. Det har skabt nye grønne tiltag og nye cirkulære værdikædesamarbejder på tværs af øen og symbioser, hvor den enes affald er den andens ressource.

Tak til virksomhederne der var med og de partnere der gjorde det muligt

Partnere i Bæredygtig Bundlinje Bornholm

• Bornholms Affaldsbehandling (BOFA)
• Bornholms Energi og Forsyning (BEOF)
• Bright Green Island (BGI)
• Business Center Bornholm (BCB)
• Teknik og Miljø (TM)
• Destination Bornholm (DB)
• Energitjenesten Bornholm
• Center for Regional- og Turismeforskning (CRT)

Se alle virksomhederne på det interaktive kort hos Gate 21

Bæredygtig Bundlinje Bornholm

’Der er gået sport i det’

Borntek Industri A/S har reduceret sit materialeaffald med hjælp fra en CNC-fræser, der nu har været i drift i snart halvandet år. Her fortæller ejer og direktør, Casper Poulsen, om baggrunden for investeringen og om flere af de andre skridt, virksomheden vil tage for at styrke sin bæredygtighed.

Grønne principper

Textillita i Rønne producerer og forhandler slow fashion med omtanke for miljøet og kroppen, hvilket har tiltrukket en loyal skare af kunder – både fastboende og turister. Her fortæller indehaver, Jurate Holm, om virksomhedens miljøpolitik, der også omfatter cirkulære tiltag.

’Netværk er vejen frem’

Bornholm Mosteri A/S arbejder intensivt på at få gang i et nyt cirkulært koncept, oplyser direktør Josephine Senger Svendsen. Her fortæller hun om grønne udviklingspunkter for nærmeste fremtid.

Genanvendelse i keramikkens verden

Overskydende lerslam fra keramiske værksteder, en knusemaskine samt kasseret gammelt glas og porcelæn er blandt de elementer, der hjælper Christina Schou Christensen fra CSC Keramik/Dansk Kaolin med at skabe grøn fornyelse inden for sit håndværk.

Entreprenørvirksomhed har genbrug som konkurrenceparameter

STM Entreprise ApS laver de fleste af sine nedrivninger som skånsom nedtagning, hvorefter bl.a. mursten og træ kan genbruges, og ifølge direktøren, er den CO2-besparende aktivitet blevet yderst populær blandt kunderne.

Tilfredshedsanalyse 2024

Dansk Erhvervsfremme har indsamlet meninger fra 154 lokale virksomheder. Dyk ned i resultaterne og få indsigt i værdien af vores ydelser.

Genbrugsprojekt kan gøre Bornholm til pioner

Retursystem Bornholm ApS har sikret sig støtte til at indsamle erfaringer med at opgradere glasaffald til genbrug, og etablere et alternativt retursystem på øen. Dette projekt har potentiale til at opnå global relevans og fremhæve Bornholms styrker inden for cirkulære opskalingsinitiativer.

Synspunkt: Det er forstemmende

På vegne af det bornholmske erhvervsliv må jeg nu råbe meget højt: Det duer ikke! Hvis Bornholm skal udvikle sig og op af det økonomiske hængedynd, så er forudsætningen, at vi har stærke virksomheder, som skaber arbejdspladser. Arbejdspladser, som er grundlaget for øens økonomi og den velfærd vi alle ønsker.

Hvad er cirkulær økonomi?

Klimakrisen og et generelt politisk pres vil gøre cirkulær økonomi til en ny standard. Steven Kær Bjerke Møller, projektleder med fokus på grøn omstilling hos Erhvervshus Hovedstaden, går i dybden med konceptet, og Jørn Pedersen, senior erhvervskonsulent hos Business Center Bornholm, vurderer det lokale potentiale.

TEMA: Cirkulær økonomi – skab værdi, spar ressourcer

TEMA: Cirkulær økonomi – skab værdi, spar ressourcer - hent pdf-udgaven eller bladr med herunder.