Bedre bemanding i Tejn
kommer erhvervet til gode

To nye fuldtidsansatte medarbejdere er kommet til Teknik og Miljø i 2017
og har sammen med resten af medarbejderstaben sat turbo på
byggesagsbehandlingen. Leder af Erhverv og Beredskab forventer
nedgang i sagsbehandlingstiden hen over foråret.

Af Vibeke Rask Grøn

Gennem 2016 har Center for Teknik og Miljø været rimelig hårdt ramt af sygdom, orlov og barsel. Der har reelt kun været tre byggesagsbehandlere til at holde skansen.

-Det betyder, at vi desværre har fået oparbejdet nogle sagsbunker, forklarer lederen af Erhverv og Beredskab, Palle Tourell.

Den gode nyhed er, at der nu er ansat to ekstra medarbejdere, som begge har erfaring og kunne kaste sig ud i sagsbehandlingen dag ét.
Teamet, der tager sig af byggesagsbehandlingen, består i dag af fem medarbejdere og Palle Tourell forventer, at sagsbunkerne hurtigt vil svinde ind.

Han beklager, at det er gået så trægt i de forgange år.
-Det er yderligere uheldigt, at vi har haltet netop samtidig med, at øen mærker økonomisk fremgang og antallet af byggeansøgninger vokser, medgiver han.
Til gengæld er alle klar til at sætte turbo på nu.

Hurtigere sagsbehandling

Administrationen har fået et nyt IT-system, medarbejderne er igennem oplæringsfasen og har samtidig fået nye effektive arbejdsrutiner.

-Indtil videre screener vi ansøgninger én gang om ugen. Fremover vil vi screene flere gange om ugen. Det betyder, at de enkelte sagsbehandlere kan komme i gang hurtigere, forklarer Palle Tourell.

Samtidig er man begyndt på parallelle sagsbehandlingsforløb.
I dag behandler man byggeriets placering, fysiske fremtoning, brandforhold, spildevandsforhold, udledning til luft, til- og fra-kørselsforhold, arbejdsmiljø og meget andet, sideløbende.

alle Tourell siger, at hele processen selvfølgelig risikerer at gå i stå, hvis der er problemer på et af områderne, men hvis ansøgningen er korrekt udfyldt og supplerende materiale medsendt og selve screeningen har fanget eventuelle sidste mangler, så burde selve sagsbehandlingen køre smertefrit.

-Der er ingen tvivl om, at folk vil få hurtigere svar på den her måde.

"-Der er ingen tvivl om, at folk vil få hurtigere svar på den her måde."

Bunker vil forsvinde
Når sagsbunkerne hos medarbejderne bliver mindre, bliver de heller ikke forstyrret så meget mere.

-Der er forskel på at have 15 eller 40 ansøgninger liggende. Har man 40, er der også 40 utålmodige ansøgere, som måske ringer ind og spørger, hvordan det går.

I alt kommer der 600 byggeansøgninger ind om året.
Nogle er kæmpe store. Det kan for eksempel være de nye supermarkedsbyggerier eller større landbrugsbyggerier, andre er ganske små og handler måske om en antennemast eller en mindre lagerbygning. Fælles for alle er, at de skal behandles i Teknik og Miljø inden ansøger kan komme videre.

Hvis der ikke ligger flere end 15 til 18 byggesager ad gangen på de enkelte medarbejderes borde, så vil det være optimalt.
-Det er vores mål, og jeg tror, vi når det i 2017.

Andre nyheder:

Hvad er cirkulær økonomi?

Klimakrisen og et generelt politisk pres vil gøre cirkulær økonomi til en ny standard. Steven Kær Bjerke Møller, projektleder med fokus på grøn omstilling hos Erhvervshus Hovedstaden, går i dybden med konceptet, og Jørn Pedersen, senior erhvervskonsulent hos Business Center Bornholm, vurderer det lokale potentiale.

TEMA: Cirkulær økonomi – skab værdi, spar ressourcer

TEMA: Cirkulær økonomi – skab værdi, spar ressourcer - hent pdf-udgaven eller bladr med herunder.

Lokale virksomheder tilbydes eksperthjælp til lovpligtig affaldssortering

Fra den 1. januar 2023 skal alle danske virksomheder sortere husholdningslignede affald i ti fraktioner. På Bornholm er mange virksomheder dog endnu ikke begyndt. Derfor arrangerer Business Center Bornholm i samarbejde med BOFA og PN Kommunikation et informationsmøde for alle øens virksomheder, hvor de kan få vejledning og praktiske tips til at komme godt i gang med sorteringen.