Business Center Bornholm siger:

Tak for støtten!

Hvem er vi?

Business Center Bornholm er Bornholms lokale erhvervsservice. Vi arbejder med at fremme udvikling og vækst i de bornholmske virksomheder og sørger bl.a. for at virksomhederne har adgang til lokale konsulenter, der yder kompetent vejledning og sparring til både ejere, ledere og medarbejdere. Vores vejledning og sparring er som udgangspunkt gratis og betales via et tilskud fra Bornholms Regionskommune samt frivillige bidrag fra de bornholmske virksomheder.

Business Center Bornholm
Business Center Bornholm - Logo

Rigtig mange bornholmske virksomheder støtter os økonomisk. Denne støtte er vi meget glade for – den har stor betydning for vores arbejde med at udvikle og styrke det bornholmske erhvervsliv. I år er det om muligt endnu vigtigere med støtten fra de bornholmske virksomheder, da et flertal i kommunalbestyrelsen har bragt i forslag at beskære det kommunale tilskud til BCB med kr. 450.000. Dette vil betyde en væsentlig forringelse af vores lokale erhvervsservice og desværre resultere i færre virksomhedsrettede tilbud. Skal vi opretholde indsatsen over for de bornholmske virksomheder og iværksættere er der brug for større økonomisk støtte fra de bornholmske virksomheder.

Business Center Bornholm har i 2022 afholdt flere end 34 arrangementer for både etablerede og nystartede virksomheder samt iværksættere. Arrangementer indenfor blandt andet emnerne grøn og bæredygtig omstilling, automatisering og digitalisering, salg, økonomi, regnskab og lovgivning samt ledelse. Læs mere om arrangementer her.

Flere projekter

Vi initierer, afvikler og deltager også i programmer og projekter, der sættes i gang på baggrund af efterspørgsel fra virksomhederne. I 2022 har det eksempelvis været følgende projekter:

Business Center Bornholm formidler også kontakt til øvrige relevante programmer og private rådgivere – alt sammen til gavn for de bornholmske virksomheders udvikling.

Tak til jer der gav

Takkeannonce 2022

Støt os her!

Vi håber på at du vil støtte vores arbejde. Du bestemmer selv beløbets størrelse. Al støtte er meget velkommen.

Beløbet kan indbetales på vores konto i Danske Bank reg. 4720 konto 4720113090.

Hvis du ønsker en faktura, så send en email til: info@bornholm.biz  – og oplys beløbsstørrelse.
(bemærk at beløbet tillægges moms)

På forhånd mange tak for din støtte.

Karen Bladt Foto: Berit Hvassum

Karen Bladt

Bestyrelsesformand

CHRISTA LODAHL - Erhvervschef, Business Center Bornholm

Christa Lodahl

Erhvervschef