Bæredygtig Innovation: Udfoldelse af digitale løsninger til Bornholms produktionssektor!

Inspirationsdag med præsentation af innovative og grønne erfaringer fra to af øens virksomheder.

I projektet Nationalt Center for Grøn Energi, Baltic Energy Island, der støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med EU-midler, har vi netop afsluttet en spændende innovationsrejse med fokus på at udnytte Bornholms produktionsvirksomheders optimeringspotentiale gennem banebrydende teknologiske fremskridt.

Digital kortlægning

Tidligere på året søgte vi to bornholmske produktionsvirksomheder, der var ivrige efter at tage del i en digital kortlægningsoplevelse, og vi var begejstrede for at vælge HASLE Refractories og Bornholmerslagteren som vores cases. Med ekspertvejledning fra NIRAS blev disse virksomheders produktionsprocesser omhyggeligt kortlagt for at udforske mulighederne for optimering gennem integrationen af digitale værktøjer og teknologier.

Potentielle fordele

Baseret på de omfattende rapporter, blev der afholdt en åben innovationsworkshops, som fandt sted den 31. maj 2023 med entusiastisk deltagelse fra adskillige lokale virksomheder. Det primære mål var at dykke ned i de potentielle økonomiske og miljømæssige fordele, som de foreslåede løsninger kunne medføre. Workshoppen sigtede også mod at inspirere deltagerne ved at give indblik i nye digitale trends, både på nationalt og globalt plan, med stort fokus på bæredygtighed.

Resultater og læring

De deltagende virksomheder kunne drage inspiration fra resultaterne fra de to case-virksomheder og lære bedste praksis indenfor for brugen af digitale teknologier i produktionen, eksempelvis blev der præsenteret viden om digitale værktøjer til kontinuerlig grøn forbedring, overblik via digital tvilling til produktionsoptimering og automatisk energi- og produktionsoverblik.

Virksomhedernes tiltag

De to case-virksomheder fortalte kort om de processer, ideer og tiltag som forløbet havde givet dem. Blandt andet havde virksomhederne arbejdet med tiltag til en mere synlig bæredygtigheds profil, ubemandet natdrift, større kølekapacitet med henblik på automatisering af pakning, samt implementering af produktions- og energistyringssystem.

 

”Vi har hos HASLE Refractories haft stort udbytte af forløbet med NIRAS og BCB, hvor vi har fået operative og konkrete input til vores produktion. Vi har i nogle år arbejdet med grøn omstilling og bæredygtighed, men fik i forløbet nogle strategiske værktøjer til at arbejde endnu videre med dette vigtige område, dels kommunikationsmæssigt, men også operationelt med konkrete tiltag både ledelsesmæssigt og i vores produktion. Igennem en mapping øvelse af produktionen og identifikation af flaskehalse, fik vi åbnet vores øjne for nye digitaliserings- og automatiseringsmuligheder med konstruktiv og informativ dialog undervejs i forløbet. Der blev efterfølgende udarbejdet konkrete forslag, som vi nu vil arbejde videre med at undersøge, f.eks. et energistyringssystem (EMS) og automatisering af vores knuseri til natdrift uden bemanding for at øge dagskapaciteten på anlægget og mulighed for at flytte noget af strømforbruget til de billigere timer”.

Simon Kofoed-Dam

Business Development Manager, HASLE Refractories A/S

”Bornholmerslagteren har i samarbejde med BCB og Niras gennemgået produktionslinjer og processer for at kortlægge de økonomiske og miljømæssige fordele ved øget digitalisering af virksomheden. Projektets forløb har bl.a. kortlagt de digitale muligheder der specifik findes til vores virksomhed. Der er lavet en strategi over hvilke digitale investeringer der ligger ligefor i Bornholmerslagteren og 2 større investeringer i produktion og pakkeriet er igangsat allerede.

Herudover har Bornholmerslagteren fået lagt en strategi for hvilke digitale investeringer der skal igangsættes for at virksomheden konstant bevæger sig imod en mere bæredygtig retning. Dette har vi selv et meget stort ønske om og det ved vi også er et stort ønske fra vores forbrugere af dagligvarer.

Projektets forløb har givet Bornholmerslagteren et stort boost imod den digitale og grønne verden!”

Richard Ditlev Jørgensen

Slagtermester, Bornholmerslagteren

“Gennem samarbejde med virksomheder som HASLE Refractories og Bornholmerslagteren har vi fået værdifuld indsigt i, hvordan teknologi og digitalisering kan bidrage til at gøre produktionen mere effektiv, bæredygtig og konkurrencedygtig.

Vi er glade for at have haft mulighed for at præsentere resultaterne fra workshoppen og de konkrete anbefalinger til bornholmske produktionsvirksomheder. Vi håber, at disse virksomheder vil drage nytte af rapporten og implementere de foreslåede løsninger for at styrke deres position på markedet og bidrage til den grønne omstilling.

Vi vil fortsat arbejde for at fremme innovation og bæredygtig udvikling på Bornholm og ser frem til at fortsætte samarbejdet med både virksomheder og myndigheder i bestræbelserne på at skabe en mere bæredygtig fremtid”.

Christa Lodahl

Erhvervschef, Business Center Bornholm

Har du lyst til at dykke lidt mere ned i de emner, der blev præsenteret på innovationsworkshoppen, kan du finde materialet herunder