FOR 1,8 MIO. KRONER LANDDISTRIKTS-UDVIKLING OM ÅRET

LAG-Bornholm er en forening, som vil drive udviklingen af landdistrikterne og fiskeriområderne i bredt samspil med lokalsamfundet. Foreningen er åben for alle, som vil være med til at gøre en forskel og sætte mere fart på erhvervslivet, skabe nye job og gode levevilkår i området.

Gruppen er støttet af Fødevareministeriet og EU. Der er ca. 1,8 mio. kroner årligt til at støtte projekter, der kan skabe udvikling i vores landdistrikter og fiskeriområder. Bestyrelsen for LAG-Bornholm indstiller støtteegnede projekter til Fødevareministeriet, som administrerer landdistriktsprogrammet og fiskeriprogrammet.

LAG-Bornholm

• Udarbejder en strategi for udvikling af landdistrikter og fiskeriområder

• Tager initiativ til nye aktiviteter, der kan bringe liv og jobs til området

• Støtter og vejleder projektmagere og ildsjæle i at komme videre med projekter

• Oplyser om muligheder for at søge tilskud

• Indstiller tilskudsegnede projekter til Fødevareministeriet.

Den bornholmske fyrtårnstrategi

LAG´en skal i den kommende periode fremme de otte valgte fyrtårne. De otte fyrtårne udgør foreningens overordnede strategi for at opfylde sin vision:

• Kunsthåndværkernes Ø

• Regionale Kvalitetsfødevarer

• Erhvervshuse – Kreative arbejdsfællesskaber

• Bornholm som helse- Ø

• Bornholm som selvforsynende med vedvarende energi

• Naturen som ressource

• Borgerinddragelse og lokalområdeudvikling

• Fisk, hav og havn- fiskeriudvikling i oplevelsesøkonomien

Ansøgning og frist
Det er muligt søge om
• tilskud til nye arbejdspladser
• tilskud til attraktive levevilkår
• udvikling og fornyelse i fiskeriområder

Send ansøgningen til LAG-Bornholm:

LAG-Bornholm
Gl. Rønnevej 17A
DK-3730 Nexø
khp [at] lag-bornholm.dk

Bestyrelsen behandler ansøgningerne på bestyrelsesmøderne, som bliver holdt 4 gange om året. Se i LAG-Bornholms kalender hvornår næste møde bliver holdt.


LAG BORNHOLM / HJEMMESIDE
Link til foreningens hjemmeside


LAG BORNHOLM / KONTAKT
LAG-Bornholm Koordinator
v. Klaus Hansen Petersen
Gl. Rønnevej 17A
DK-3730 Nexø
Telefon 24 20 84 02
khp [at] lag-bornholm.dk